Стратегія розвитку

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Воле-Баранецької сільської ради

від 24.01.2017 року №  77

 1. Вступ

Процес децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 році, призвів до створення в 2015 році об‘єднаних територіальних громад (далі ОТГ). Спроможні громади повинні стати базовим елементом ефективної системи влади в Україні.

Відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» Воле-Баранецька  ,Верховецька та Садковицька сільські ради рішеннями від 29 травня 2015 року № 469  об'єдналися в Воле-Баранецьку об»єднань територіальну громаду з адміністративним центром у селі Воля-Баранецька.

Відповідно до рішення ЦВК 25 жовтня 2015 року відбулися перші вибори голів та депутатів Воле-Баранецької  ОТГ, яка утворилися внаслідок об’єднання   3 місцевих рад (15 населених пунктів).

На етапі створення ОТГ зустрілася із багатьма викликами, серед яких є відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг мешканцям ОТГ. Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу ОТГ, до об‘єднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управління ресурсами. Після об‘єднання ці пріоритети, очевидно мають бути переглянуті та мають бути вироблені підходи до управління «об‘єднаними» ресурсами. Окрім того, перед ОТГ постали наступні виклики:

· потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для розвитку;

· збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень у межах ОТГ.

У більш широкому контексті громада повинна ефективно відповідати також зовнішнім викликам, таким як глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси. Відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне (середньо- та довгострокове) планування ОТГ.

Тому першим і головним планувальним документом Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади стане Стратегія розвитку Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади до 2025 року.

Стратегія розвитку Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади до 2025 року було розроблено у відповідності до Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від  12 січня 2015 року №5/2015, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про засади державної регіональної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»,  Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 31 березня 2016 року N 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», з урахуванням Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації № 272 від 26.06.2015 року та спираючись на інші законодавчі та нормативні акти України. При розробці Стратегії було враховано також законодавство України щодо реформування місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

Мета Стратегії Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади до 2025 року полягає у вирішенні спільних проблем мешканців усіх селищ та сіл, які увійшли до складу ОТГ та реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання  ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу.

Стратегію спрямовано на місцевий економічний розвиток як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу Воле-Баранецької,Верховецької та Садковицької сільських рад, які об’єдналися. Всі території системи розселення об’єднуються розвиненими територіально-виробничими, трудовими та соціально-культурними зв’язками і внутрішньосистемною інженерно-транспортною інфраструктурою.

Стратегія розвитку Воле-Баранецької ОТГ ставить перед громадою амбітну мету – перетворити громаду на територію комфортного  проживання, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг, із унікальною історико-культурною спадщиною та національними традиціями українського народу.

Саме людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку об’єднаної громади на тривалу перспективу.

Обґрунтування положень Стратегії здійснено на основі результатів статистичних показників по Україні, Львівської області, Самбірського району, Воле-Баранецької,Верховецької та Садковицької сільських рад та аналітичних досліджень і прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням міжнародних правових актів і міжнародних угод.

Розпорядженням сільського голови Чухрая Григорія Григоровича  № 62 - о від 04 грудня 2016 року року з метою розробки Стратегії було затверджено склад робочої групи зі стратегічного планування (далі Робоча група) із числа  працівників сільської ради, депутатів, керівників підприємств та установ, підприємців, представників громадських організацій, освітян, незалежних експертів.

Розробка Стратегії стала важливим інструментом налагодження партнерства між широким колом підприємств, установ та організацій, щоб сам  документ став надбанням усіх зацікавлених сторін, аби згодом було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та проектів з Плану реалізації Стратегії.

Підготовче засідання Робочої групи відбулося 23 грудня 2017 року, на якому його члени  ознайомилися з методологією процесу розробки Стратегії, обговорили та затвердили робочий план на весь період роботи, визначили обсяги необхідної інформації та її джерела для розробки Профілю громади, а також обговорили методологію проведення опитування керівників підприємств та підприємців громади.

 

2. Методологія

Методологія інтегрує ключові аспекти життєдіяльності і розвитку: економічні, соціальні та екологічні, підтримуючи їх взаємодію.

Методологія сприяє активній участі усіх зацікавлених і компетентних осіб у процесі стратегічного планування та реалізації планів розвитку відповідно до їх інтересів і можливостей. Нарешті, методологія є певною інструкцією з розвитку винахідливості і підтримки творчого мислення. Однак, це не рецепт вирішення усіх проблем і викликів щодо місцевого розвитку, а лише документ для творчого застосування.

 

Основні принципи стратегічного планування розвитку об’єднаних громад

Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи місцевого розвитку, як це викладено в таблиці:  

Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів

 

Здорова і справедлива громади

 

·   покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів та небезпеки для середовища проживання;

·   поліпшення середовища проживання, важливі природні ресурси зберігаються для майбутніх поколінь 

· забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому благополуччю та соціальній інтеграції;

· забезпечення рівних шансів для всіх

 

Стала економіка

Практика належного управління

·   створення сильної, динамічної і сталої економіки, яка забезпечує процвітання;

·   створення рівних економічних можливостей для всіх. Екологічні втрати компенсують ті, хто їх спричиняє. Ефективне використання ресурсів стимулюється

·      постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадян

Залучення широкого кола громадян до творення середньо- та довгострокового плану розвитку ОТГ дозволяє, окрім вирішення насущних проблем громади, ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення цих проблем, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу планування є обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. Розроблена таким чином Стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». Створена разом з громадою Стратегія незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання соціально активних громадян – патріотів своєї громади.

Планування розвитку громади включає розробку соціально-економічного аналізу, SWOT- аналізу, визначення і відбору конкурентних переваг, і визначення концепції (бачення) розвитку і стратегічних цілей. Це часто називають Стратегічною платформою або в нашому варіанті – Стратегією розвитку ОТГ. Всі стратегічні задуми засновані на стратегічній платформи, як будинок на фундаменті.

Структура стратегічної платформи включає в себе наступні елементи:

· резюме соціально-економічного аналізу ОТГ;

· ключові внутрішні і зовнішні чинники (SWOT-аналіз);

· стратегічне фокусування;

· концепція (бачення) розвитку;

· стратегічні цілі розвитку.

Процес розробки середньострокового, або довгострокового (стратегічного) плану починається з підготовчого етапу, який включає запуск процесу планування та мобілізацію представників зацікавлених сторін.

 

2.1. Підготовчий етап

У рамках цього етапу громада забезпечує виділення необхідних ресурсів і адекватну участь представників зацікавлених сторін у роботах зі стратегічного планування. Для цього доцільно розпорядженням селищного голови створити робочу групу за участі представників різних зацікавлених сторін, що забезпечить можливість прийняття більш кваліфікованих рішень. Залучення представників місцевої влади та лідерів громадської думки збільшує довіру до процесу розробки стратегії, допомагає створити атмосферу довіри в громаді. Участь широкого кола зацікавлених сторін може допомогти мобілізувати широкий спектр ресурсів, якими вони володіють – матеріальних, інтелектуальних, інформаційних тощо.

До участі в процесі розробки Стратегії необхідно залучення представників органу місцевого самоврядування – депутатів місцевої ради та працівників виконавчих органів, представників громадських організацій, підприємств, у т.ч. комунальних та приватних, підприємців, представників комунальних та державних служб, які працюють на місцевому рівні, місцевих навчальних закладів різних рівнів, регіональних та районних установ, представників місцевих осередків політичних партій, професійних спілок, активних місцевих жителів, представників засобів масової інформації - представників місцевих газет, радіо та телебачення.

Дуже важливо, щоб під час всіх засідань робочої групи зі стратегічного планування були присутніми представники: · всіх населених пунктів, які увійшли до складу ОТГ, · опозиційних сил з місцевої ради.

 

2.2. Проведення аналізу громади

В умовах новоствореної ОТГ якісне проведення соціально-економічного аналізу (СЕА) є критично важливим для забезпечення якості середньострокового планування ОТГ.

СЕА лягає в основу розробки можливих сценаріїв розвитку, визначення сильних та слабких сторін громади. Соціально-економічний аналіз (Профіль громади) охоплює всі важливі аспекти життєдіяльності і розвитку громади. Правильно зроблений і адекватно використаний аналіз ситуації дозволяє членам Робочої групи краще зрозуміти актуальний стан та тенденції в економічній, соціальній та екологічній сферах. Цей аналіз також створює потужну основу для своєчасного виявлення бажаних і небажаних змін, а також основу для прийняття обґрунтованих рішень щодо місцевого розвитку.

Є кілька причин для підготовки соціально-економічного аналізу. Перша полягає у розробці ключових питань і висновків, підтверджених відповідними даними, які необхідні для подальших кроків планування. Це допомагає виявити нові та попередні заходи, з якими може бути узгоджений розвиток, або сигналізувати представникам зацікавлених сторін, коли дані показують, що щось йде не так, щоб ми могли стратегічно втрутитися, щоб зупинити небезпечні або небажані тенденції.

Наступна важлива причина полягає у створенні основи для моніторингу та оцінки реалізації Стратегії. Для цілей моніторингу (а також для оновлення стратегій розвитку) необхідно створити механізми для регулярного оновлення соціально-економічних даних. Збір даних є першим кроком в підготовці СЕА. З метою забезпечення повноти і точності даних і аналізу варто організувати збір двох типів даних: вторинні (кількісні, офіційні, статистичні і об’єктивні) і первинні (якісні, менш формальні, такі, що висловлюють думки, суб'єктивні).

Джерелом первинних даних зазвичай є експерти у відповідних областях, керівники провідних підприємств, громадських організацій та лідери громадської думки, які мають знання в одній або декількох областях, що є предметом аналізу ситуації. Інструменти, які можуть бути використані для збору первинних даних – опитування, інтерв'ю та фокус- групи.

Кроки в проведенні опитувань включають: визначення вибірки, підготовка анкети, проведення опитування, обробка даних і аналіз даних. Фокус-групи проводяться у разі, коли взаємодія між кількома особами вважається стимулюючою, і може призвести до плідної дискусії та взаємодії зацікавлених сторін.

Для забезпечення більшої об‘єктивності, в СЕА варто використовувати порівняння місцевих показників із середніми по області та по Україні, а також показниками громад-сусідів. Проект СЕА, як правило, надається членам Робочої групи для зауважень і поправок, а також представляється широкій громадськості, можливо, через організацію відповідного заходу. Після того, як представники зацікавлені сторони представили свої зауваження до СЕА, зібрані пропозиції зворотного зв'язку оцінюються командою розробників і використовуються для покращення документу.

Доопрацьований варіант СЕА публікується у вигляді електронного або друкованого документа. Резюме СЕА, яке містить висновки щодо основних тенденцій в громаді, як правило, включається до першої частини документа стратегії.

Необхідною умовою успішності планування, крім об’єктивного аналізу соціально- економічної ситуації в громаді є достатньо вірогідні прогнози, побудовані на статистично зафіксованих тенденціях і кількісних показниках, з урахуванням особливостей функціонування тих секторів і сфер економіки які є найбільш вагомими для цієї території. Найважливішими прогнозами в контексті формулювання сценаріїв розвитку громади є демографічний та економічний прогнози. Демографічний прогноз – це довготермінове передбачення кількості населення та його статевовікової структури. Він будується на припущення щодо народжуваності, очікуваної тривалості життя і міграції. При виконанні демографічного прогнозу варто користуватися даними Інституту демографії НАНУ. Економічний прогноз повинен ґрунтуватися на історичних трендах та аналізі зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на функціонування економіки громади, регіону та загальнодержавних прогнозах розвитку економіки через значні зв’язки економіки громади з економікою регіону та країни. Основними економічними параметрами, які необхідно оцінити та спрогнозувати, є випуск товарів і послуг секторами економіки, зайнятість, доходи бюджету, заробітна плата. При побудові економічного прогнозу необхідно брати до уваги глобальні економічні тренди. Важливим є зв’язок демографічного та економічного прогнозів, бо розвиток економіки безумовно залежить від очікуваної кількості осіб працездатного віку, а окремі сектори суттєво пов’язані з обслуговуванням окремих вікових груп. Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору. Сценарієм називаємо деяку послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний), оптимістичний та реалістичний. Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку регіону формується за комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно- економічний стан країни не сприяє розвитку. Оптимістичний сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни. Реалістичний (інколи його ще називають цільовим) сценарій є результатом критичної оцінки та можливих обмежень формування системи припущень оптимістичного сценарію розвитку: громада докладає розвиткових зусиль, хоч суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку. Сценарії формулюються у формі опису демографічних, економічних, соціальних та інших важливих характеристик громади у їх динаміці.

Формулювання сценаріїв неможливе для новоствореної ОТГ, оскільки відсутні дані для відстеження попередньої динаміки соціально-економічних процесів. Таким чином, формулювання сценаріїв розвитку стане можливим під час наступних періодів перспективного (стратегічного) планування – не раніше, ніж через 3-5 років після створення ОТГ.

 2.3. Визначення стратегічного бачення, місії та стратегічних напрямків

Бачення грає центральну роль у розробці стратегії розвитку. Воно служить основою для формування стратегічних цілей, опосередковано визначає вибір операційних цілей, а також відбір проектів та заходів по досягненню цих цілей.

Стратегічне бачення являє собою бажану картину можливого майбутнього. Воно нагадує про критичні питання і проблеми в громаді та визначає, яку спільноту і громаду ми намагаємося побудувати. Це має надихнути і спрямувати кожну людину на шляху до спільної мети в майбутньому і надати сенс всім заходам з розвитку в громаді, незалежно від того, чи вони стосуються інституцій, організацій або окремих осіб.

Для того щоб залишатися надихаючим, рівень бачення завжди встановлюється трохи вище реальних можливостей. Таким чином, воно не може бути повною мірою досяжним, але дає відчуття того, чого громада прагне досягти в довгостроковій перспективі.

Хороше бачення має відображати взаємно пов’язані внутрішній і зовнішній виміри. У той час, як внутрішній вимір показує спільну думку представників зацікавлених сторін щодо типу громади, яку вони хочуть побудувати протягом визначеного стратегічного періоду. Зовнішній вимір показує конкурентні позиції, які громада намагається завоювати у відповідному середовищі. Обидва виміри конкурентної позиції повинні базуватися на унікальних конкурентних перевагах, які громада створила або може створити відповідно до власних сприятливих, але реалістичних зовнішніх можливостей. Дані переваги відображаються у формулюванні Місії громади. Місія – це ще й спосіб досягнення бачення. Декларуючи Місію, громада самовизначається: «Хто ми є і що ми робимо».

Таким чином, громада повинна бути впізнаваною через правильно сформульоване бачення та місію розвитку. Якщо не вдасться сформулювати бачення та місію таким чином, щоб громада була «унікальною» (тобто, не могли бути застосованими до інших громад), то існує загроза, що таке бачення та місію не обов'язково служитимуть досягненню мети.

Стратегічне Бачення та місія відображають те, куди громада має прийти в результаті реалізації Стратегії та показують конкретний результат, який громада бажає досягти у майбутньому.

SWOT-аналіз являє собою ефективний метод ідентифікації внутрішніх сильних і слабких сторін і розпізнавання зовнішніх можливостей і загроз. SWOT-аналіз показує, яким чином краще застосувати власні сили і зменшити внутрішні слабкості, оптимально використовуючи зовнішні можливості та усуваючи загрози. Таким чином, SWOT-аналіз зазвичай використовується для виявлення найбільш важливих внутрішніх і зовнішніх факторів, що мають значення для розвитку. Сильні і слабкі сторони є внутрішніми, а можливості і загрози – зовнішніми чинниками. SWOT-аналіз може бути застосований підприємствами і організаціями незалежно від їх розміру. SWOT-аналіз може бути використаний окремими особами, щоб полегшити життєвий вибір (наприклад, вибір професії, планування кар’єри), але найчастіше SWOT-аналіз використовується для стратегічного планування. Він часто використовується в тих випадках, коли за короткий період часу потрібно виконати комплексний аналіз стратегічної ситуації.

При виконанні SWOT-аналізу кричну важливість має участь громадян і усіх зацікавлених осіб в оцінюванні конкурентоспроможності громади. Має бути почутим голос кожного учасника процесу.

Сильні і слабкі сторони є внутрішніми чинниками, що є у власності громади, або перебувають під її контролем. Зовнішні чинники - це фактори, пов'язані з можливостями і загрозами, які впливають на розвиток громади, але не перебувають під її безпосереднім контролем. У багатьох випадках один фактор може бути як сильною так і слабкою стороною, залежно з якої точки зору на нього дивитися. Потужні промислові об'єкти в певному секторі можна розглядати як сильну сторону з точки зору конкурентоспроможності, або як слабку сторону з точки зору можливостей для перепрофілювання, значної залежності від однієї галузі або з точки зору захисту навколишнього середовища від забруднення.

Можливості можуть бути знайдені шляхом аналізу середовища, але також і шляхом аналізу сильних сторін, тобто через пошук таких шансів, які відкриються у майбутньому завдяки існуючим сьогодні сильним сторонам. Можливості можуть виникнути через ринкові зміни, регіональну інтеграцію, нову нормативно-правову базу, зміну соціальних умов, застосування нових технологій , і т.д. Можливості можуть виникнути у контексті міжнародної торгівлі, наприклад, у випадку усунення деяких торгівельних бар'єрів, а також внаслідок певних змін на національному або регіональному рівні. Якщо, наприклад, висока частка молоді в структурі населення громади була визначена в якості сильної сторони, можливості можуть виникнути через інвестиції в освіту в певних галузях.

Аналізуючи загрози у такий спосіб, щоб передбачати очікувані проблеми, ми можемо дізнатися, що необхідно зробити в майбутньому. Крім можливостей, зміни в зовнішньому середовищі можуть становити також загрози – наприклад, обмежувальні нормативно- правові норми, підвищення торгових бар'єрів, економічні кризи і т.д.

SWOT-аналіз є синтезом соціально-економічного аналізу, який вказує на основні внутрішні фактори (сильні і слабкі сторони), та зовнішні фактори (можливості і загрози), важливі для розвитку. Філософію SWOT можна резюмувати наступним чином: спиратися на сильні сторони, усувати слабкі сторони та використовувати можливості.

Зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних проблем економічного розвитку громади і разом з даними Профілю громади та результатами опитування підприємців слугують для формулювання стратегічних напрямків та цілей його розвитку на певний період часу.

Стратегічні напрямки народжуються на основі стратегічного бачення розвитку громади і представляють першу трансформацію і конкретизацію бачення. Вони встановлюють основні дороговкази для досягнення бачення і ототожнюють кінцеві результати, які повинні бути досягнуті до кінця стратегічного періоду.

Стратегічні напрямки представляють основні спрямування розвитку, які випливають із бачення розвитку громади. Стратегічні напрямки повинні мати чітку спрямованість на один з компонентів сталого розвитку: економічний, соціальний чи екологічний. Повинно бути від двох до п‘яти стратегічних напрямків. Більша кількість стратегічних напрямків не є раціональною з огляду на брак розвиткових ресурсів.

Стратегічних напрямків не може бути багато з кількох причин: · стратегічні напрямки мають безпосередньо випливати із бачення і бути досить високого рівня інтеграції; · стратегічні напрямки мають орієнтуватись на ресурси, які є реальними для використання, а ресурси, як правило, досить обмежені; · стратегічні напрямки, які ми визначаємо у стратегії, мають бути хоча б в основному досяжними протягом часу реалізації стратегії. Визначення значної кількості стратегічних напрямків чи поставлення завдань, які не можна вирішити силами громади, не варто допускати, оскільки це призведе до втрати віри мешканців в перспективу розвитку та реальність зусиль громади у власному розвитку. Отже, двох-п’яти стратегічних напрямків для перспективного плану розвитку ОТГ цілком достатньо. Як і визначення бачення, визначення стратегічних напрямків відбувається на засіданні робочої групи в режимі «мозкового штурму» Визначення стратегічних напрямків рекомендується здійснювати за участі членів робочої групи.

 

2.4. Розробка планів дій

На цьому етапі розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких потім формулюються цілі нижчого порядку - оперативні цілі та проекти. Після того як стратегічні й оперативні цілі встановлено, члени Комітету узгоджують конкретні заходи, які мають бути вжиті для досягнення загальних і конкретних цілей. Завдання передбачають визначення відповідальних за їх виконання, встановлення термінів виконання та визначення необхідних ресурсів. План дій розробляється за кожним стратегічним напрямком і представляє собою «дерево цілей». Він формується виходячи з принципу «від загального до конкретного» та несе в собі високу ступінь деталізації.

Схема побудови «дерева цілей»

До Стратегії  включаються оперативні цілі – проекти, які  націлено на об’єднання зусиль влади, громади та бізнесу, а також ефективне використання ресурсів з метою вирішення проблем місцевого економічного розвитку. До кожного проекту розробляються проектні листки.

 

2.5. Громадське обговорення та ухвалення стратегії

Розробивши Стратегію включно з Планом моніторингу її виконання, Робоча група зі стратегічного планування ініціює проведення громадських слухань (або використовуються інші форми громадського обговорення, ефективні для територіальної громади). Після проведення громадського обговорення, допрацьований проект Стратегічного плану подається на розгляд і ухвалення раді об’єднаної громади в якості політики місцевого економічного розвитку громади.

 

2.6. Моніторинг та впровадження

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно створити систему моніторингу його впровадження. Така система має включати Орган з моніторингу (створюється з врахуванням особливостей територіальної громади), Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегічного плану. У стратегічному документі має бути окремий розділ з описанням системи моніторингу її впровадження.

 

Розробка Стратегічного плану базувалася на основних принципах:

 

Партнерство

Стратегічне планування передбачало проведення різних консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а також на обґрунтовані очікування громади від владних структур. До участі в ухваленні рішень і розробці стратегічних цілей було запрошено всі зацікавлені сторони — представників влади, наукових установ, асоціацій підприємців, підприємств та громадянського суспільства.

Життєздатність

Забезпечення розвитку порівняльних переваг, визначених за результатами SWOT-аналізу (розбудова можливостей, котрі послаблюють гостроту вад і проблем). Крім того, для виявлення синергії між вадами та загрозами, яка загрожує життєздатності (для ризик-менеджменту), застосовується матриця слабких сторін та загроз.

 

Інтеграція

Інтеграція забезпечується шляхом активної участі всіх зацікавлених сторін. Інтеграція як багатомірний план розвитку пріоритетних секторів і напрямків діяльності забезпечує усунення конфліктів та негативних впливів, а також забезпечує зосередження на сумісності та синергії заходів.

Інновація

Застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів, і стосується, головним чином, запропонованого підходу та якнайефективнішого використання наявних ресурсів.

Інституційна пам'ять

Базується на результатах, досягнутих при розробці попередніх стратегічних документів

Субсидіарність

Визначення стратегічних заходів, починаючи з найнижчого рівня (на основі потреб місцевих громад), здійснювалось із використанням ресурсів місцевого економічного розвитку.

 

В цілому, Стратегія є основою для його впровадження через проекти місцевого розвитку, а також базисом ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку громади.

 


 

3. Опис процесу робіт

На першій стадії робіт зі стратегічного планування було здійснено аналіз існуючої ситуації в економіці ОТГ. Спеціалісти виконавчого органу сільської ради підготували Профіль Воле-Баранецької  об’єднаної територіальної громади, який містить демографічну інформацію про населення, економічну базу, комунальну та технічну інфраструктуру, стан довкілля та умови життя, тощо. Інформація до цього документу була надана відділами виконавчого органу селищної ради, управлінням статистики та іншими установами.

 

Презентація Профілю Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади відбулася під час засідання Робочої групи зі стратегічного планування 11 січня 2017 року. На цьому ж засіданні було презентовано Звіт за результатами опитування думки підприємців громади.

Аналіз зібраної інформації дозволив членам Робочої групи визначити стратегічні напрямки, на яких повинна бути сфокусована  Стратегія розвитку Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади, а саме:

А. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій

В. Розбудова  інфраструктури ОТГ та надання якісних послуг

С. Чисте довкілля – активний відпочинок, оздоровлення та туризм

На цьому ж засіданні членами Робочої групи було обговорено також проект стратегічного Бачення – того, яким має бути об’єднана громада в майбутньому.  Обговорено та затверджено також Місію Воле-Баранецької ОТГ, що відображає спільні наміри та дії влади, громади та бізнесу на сплановане майбутнє як для досягнення Бачення так і для наступної співпраці з економічного розвитку усіх зацікавлених сторін.

На черговому засіданні Робочої групи, яке відбулося 18 січня 2017 року було проведено загальний SWOT-аналіз ОТГ з врахуванням даних Профілю громади та результатів опитування, а також було проведено SWOT-аналіз за стратегічними напрямками. Проаналізовано сильні та слабкі сторони об’єднаної громади (аналіз внутрішніх чинників), а також можливості і загрози (зовнішні чинники).

Проведений SWOT-аналіз надав можливості на черговому засіданні Робочої групи, яке відбулося  20 січня 2017 року, розпочати процес обговорення Плану дій по кожному із трьох стратегічних напрямків і досягнення консенсусу усіма членами Робочої групи щодо кроків, які має зробити місцева влада, підприємства та інші партнери, щоб досягти покращень у цих напрямках. До участі у обговоренні залучались спеціалісти, які забезпечували наявність необхідного досвіду і спеціальних знань.

Обговорення Планів дій стосувалося стратегічних та оперативних цілей і завдань, спрямованих на вирішення проблем з кожного стратегічного напрямку. Саме Плани дій стали основою Стратегії розвитку об’єднаної громади.

На засіданні Робочої групи, яке проходило 22 січня 2017 року, відбувся розгляд проектів Планів дій по кожному зі стратегічних напрямків та розпочалася робота із розробки оперативних цілей (проектів).

Члени Робочої групи внесли остаточні корективи, пропозиції та доповнення та прийняли рішення про передачу проекту Стратегії до розгляду та затвердження сесії ради об’єднаної громади.

Головні висновки з процесу Стратегічного планування у об’єднаній громаді:

·      Стратегія є результатом роботи представників трьох секторів громади -  місцевої влади, бізнесу, неурядових громадських організацій, що дозволило отримати достатньо пропозицій щодо планів дій та завдань від усіх зацікавлених сторін для забезпечення сприйняття мешканцями громади рішень, які прийматимуться в процесі затвердження та реалізації стратегії

·      Стратегія визначила конкурентні переваги об’єднаної, де існують ресурси, які при належній організації та об’єднанні зусиль, можна використовувати для вирішення найбільших проблем місцевого економічного розвитку. Тому, стратегічний документ зосереджено на напрямках, які нададуть для економічного розвитку найбільші шанси в майбутньому

·      Питання інфраструктури, розвитку місцевих підприємств, залучення інвестицій і забезпечення гідної якості життя взаємопов'язані, тому успішна робота над ними можлива лише за умови сприйняття їх як цілісної системи. Поліпшення в одному з питань сприятиме поліпшенню в інших

·      Стратегічне планування - це не одноразова подія, з певним початком і кінцем, навпаки,  це ефективний інструмент менеджменту і нескінченний процес, який повинен тривати безперервно, бо зовнішні і внутрішні чинники постійно змінюються. Спираючись на це його потрібно постійно коригувати

 

4. Коротка характеристика громади

 

Воле-Баранецька об”єднана територіальна громада  була утворена  при об”єднанні  Воле-Баранецької,Садковицької та Верховецької сільських рад. Землі сільської ради розташовані  на північний-захід від м. Самбір, відстань від м.Самбора до  с.Воля-Баранецька (адмінприміщення) 14 км. Суміжні території : Бісковицька сільська рада Самбірського району,Бабинська сільська рада Самбірського району,Крукеницька сільська рада Мостиського району,Літовиська сільська рада Старосамбірського району.

Чисельність наявного населення , за оцінкою, на 1 січня 2016р. становила 5317 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених.

За останніх пять років на території сільської ради відкрито два  фельдшерсько-акушерських пункти,сільська рада у власності має два автобуси, які довозять дітей до школи, щорічно в школах проводяться поточні ремонти,проводяться роботи по енергозбереженню. Найбільша зайнятість населення в сфері сільськогосподарського виробництва . Практично під виробництво сільськогосподарської продукції використовується  дев”яносто відсотків ріллі ,на решта десяти відсотках проводяться роботи по розчищенню земель від дерев та чагарників .

Проблемним питанням є розвиток малого та середнього бізнесу ,так як держава не звертає уваги на інвестування цього напрямку діяльності. Якщо брати до уваги кредитування то серед населення нема охочих брати кредити через величезні відсотки сплати за них.

Ще однією великою проблемою є незадовільний стан доріг загального користування.

 Найбільші землекористувачі  Воле-Баранецької  ОТГ  є

сільськогосподарські підприємства: ФГ «Оазис «К» ; ТОВ «Агро ЛІМІТЕД», ТОВ «Захід Агро МХП», ФГ «Колос –К», ТОВ «Саміт-Агро»

 

Структура земель Воле-Баранецької ОТГ

 

Категорія земель

Площа, га

Землі сільськогосподарського призначення

6035,3419

Землі житлової і громадської забудови

231,6082

Землі транспорту і зв»язку

73,11

Землі лісогосподарського призначення

         418

 

Інші землі

184,9399

Всього

6943

 

4.2. Демографічна ситуація, ринок праці  Воле-Баранецької  ОТГ

з/п

Назва показника та одиниця вимірювання

Всього

1

Чисельність наявного населення на 1 січня 2016 року, осіб

5317

2

Площа територіальної громади, га

 

3

Кількість чоловіків, осіб

        2954

4

Кількість жінок, осіб

2363

5

Кількість населення, молодшого від працездатного віку, осіб

913

6

Кількість населення працездатного віку, осіб

3204

7

Кількість населення старшого від працездатного віку, осіб

1213

8

Чисельність зареєстрованих безробітних, осіб

516

9

Рівень зареєстрованого безробіття, %

2,9

10

Середньомісячна заробітна плата найманого працівника, грн.

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Стан розвитку інфраструктури  Воле-Баранецької  ОТГ

Транспорт та транспортні комунікації Воле-Баранецької ОТГ мають вигідне економіко-географічне розташування, оскільки знаходиться  на межі Самбірського та Мостиського районів.

 

До складу Воле-Баранецької ОТГ входить 15 населених пунктів з розташованими на їх території інфраструктурними об’єктами. Транспортний зв’язок здійснюється з урахуванням побажань жителів ОТГ. Перевезення пасажирів здійснюється відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт“, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та інших нормативно- правових актів.

Важливу частину інфраструктури Воле-Баранецької ОТГ складають дороги. Так дорожня мережа  становить - 32406 м.п., в тому числі з асфальтобетонним покриттям 11934 м.п., з ґрунтощебеневим покриттям - 4018 м.п. ґрунтових 14566 м.п. .

Відповідно до наявних фінансових ресурсів та визначених пріоритетів у 2016 році Воле-Баранецькою  ОТГ було реалізовано програму розвитку території. Зокрема було реалізовано 3 проекти із будівництва нових шкільних котелень та встановлено твердопаливні котли , Проведено ремонтів та реконструкцій установ сільської ради на суму 5.2 млн.грн.. Таке фінансування дозволило суттєво покращити інфраструктуру, дорожнє господарство, матерільно-технічний стан ряду об’єктів освітньої, культурної сфери, забезпечити безперебійне функціонування та надання якісних послуг закладами медицини,освіти та соціального забезпечення які знаходяться в підпорядкуванні ОТГ.

Також було створене Комунальне підприємство»Сільський господар»,яке щорічно перераховує в бюджет сільської ради більше ніж пів мільйона гривень.

 

Загальна середня освіта

Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти у 2015-2016 навчальному році забезпечували Баранівецька СЗШ 1-111 ст. НВК,Верхівецька СЗШ 1-11 ст. НВК, Рогізнянська СЗШ 1-11 ст.,Садковицька СЗШ 1-11 ст., Вербівська СЗШ 1 ст.,Воле-Баранецька СЗШ 1-11 ст.,Берестянська СЗШ 1-11.

 

Школи

Кількість

класів

Кількість

учнів

Середня наповнюваність класів

Баранівецька СЗШ 1-111 ст. НВК

11

160

14.5

Воле-Баранецька СЗШ 1-11 ст

9

73

8.1

Берестянська СЗШ 1-11 ст

4

34

                  8.5

Верхівецька СЗШ 1-11 ст.

 

      9

73

8.1

Рогізнянська СЗШ 1-11 ст.

3

       33

                    8.3

Садковицька СЗШ 1-11 ст.

8

69

8.6

Вербівська СЗШ 1 ст

1

8

8

Всього

45

450

                  10

                           

Заклади охорони здоров’я

Лікарські медичні заклади:

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини - 1, Фельдшерсько-акушерський пункт -6

 

Фізична культура і спорт

На території  ОТГ діють: 10 стадіонів.

П»ять футбольних команд беруть участь в чемпіонаті Самбірщини з футболу.

Крім того жителі Воле-Баранецької  ОТГ можуть відвідувати два спортивні зали та спортивний майданчик зі штучним покриттям. Найпопулярнішими видами спорту є: футбол, легка атлетика, баскетбол, волейбол, шахи, розвивається воркаут.

Культура

Розвиток сфери культури в Воле-Баранецькій ОТГ забезпечується роботою вісьма сільськими клубними закладами та вісьмома бібліотеками.

За 2016 рік проведено 62 культурно-мистецькі заходи, які відвідало 1170 глядачів. В клубних закладах діяло 7 гуртків, які відвідало 50 учасників.

Бібліотеки протягом 2016 року обслужили 940 користувачів.

В музеї проведено 823 екскурсії, які переглянули 17655 відвідувачів.

Заходи з покращення матеріально-технічної бази включали придбання звукопідсилюючої апаратури, музичних інструментів, меблів, сценічного інвентарю, проведення ремонтних робіт.

На території ОТГ станом на 01.01.2017 року зареєстровано  _23 фізичні особи - підприємці, з них фактично здійснюють діяльність 21. Інфраструктура торгівлі та послуг на території Воле-Баранецької об’єднаної  територіальної громади представлена: 4 барами та 14 торговими точками.

 

4.4Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку

До складу Воле-Баранецької ОТГ ввійшло  15 населених пунктів, що входили до складу Верховецької сільської ради та Садковицьклї  сільської ради. населення новоствореної громади склало 5,318 тис. чоловік, а площа – 6943 га.

З отриманням статусу ОТГ, й послідуючим за цим розширенням прав, повноважень і функцій передбачених чинним законодавством, Воле-Баранецька сільська рада починаючи з 2016 року почала активно й ефективно реалізовувати своє право на самостійний розвиток. Відносно швидка передача частини майна і об’єктів інфраструктури від районної ради та розділ повноважень з райдержадміністрацією, дозволили сільській  раді вже з січня 2016 року повністю окреслити та прийняти сфери своєї відповідальності та почати формувати відповідні структури для управління ними.

Воле-Баранецькою ОТГ були сформовані власні, відокремлені від загальнорайонної системи галузі освіти, культури , інфраструктури, державних фінансів, надання адміністративних послуг.

 

Основним здобутком для ОТГ після її утворення стало значне розширення повноважень у питаннях формування бюджету. Завдяки фінансовій децентралізації, переходом на прямі відносини з держбюджетом та розширенням інструментів і можливостей із залучення коштів, бюджет Воле-Баранецької сільської ради дозволив не тільки успішно забезпечувати функціонування новоотриманих галузей, але й інтенсивно їх розвивати.

 

4.5Фінансово-бюджетна ситуація  Воле-Баранецької  ОТГ

Надходження до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів (без урахування власних надходжень бюджетних установ) у 2016 році планувалось отримати в сумі 17,8  млн. грн.

Доходи і видатки місцевого бюджету за 2016рік (без власних надходжень)

млн. грн.

Доходи всього

17.8

в т. ч. доходи (загальний фонд з трансфертами)

17.7

доходи (спеціальний фонд) з трансфертами

                           0.1

Видатки всього

                        16.6

 

в т. ч. видатки (загальний фонд)

11.5

видатки (спеціальний фонд)

5.1

 

Структура доходної частини загального та спеціального фонду

(з власними надходженнями)

Субвенція з державного бюджету

                         12.8

Дотації

2.5

Доходи по заг.фонду

                          2.5

з них податок з доходів фізичних осіб

                          1.1

Доходи (спеціальний фонд) з власними

                          1.7

надженнями

 

Структура видаткової частини по загальному і спеціальному фонду

(з власними надходженнями)

Видатки на освіту

9.3

Видатки на житлово - комунальне

 

господарство, в т. ч.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з

 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та

0.5

утриманням автомобільних доріг

 

Будівництво та реконструкція

4.5

Інші видатки

2.8

 

По доходах загального фонду фактично отримано 18067.5 тис. грн.

Основну питому вагу надходжень загального фонду у 2016 році склали податкові надходження, в тому числі: податок та збір на доходи фізичних осіб в сумі1078.2  тис. грн; акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 66.4 тис. грн; податок на майно в сумі  605.8тис грн; єдиний податок в сумі 386.7 тис. грн.

Структура трансфертів загального фонду, які надійшли до бюджету у 2016 році становить15295.5   тис. грн і складається із: базової дотації в сумі   2533.2тис. грн,

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 2533.2  тис. грн, освітньої субвенції в сумі 6914.6  тис. грн; медичної субвенції в сумі 1734.7  тис. грн, субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду для придбання шкільного автобусу в сумі 1500.0 тис. грн.,

іншої субвенції в сумі 284.1 тис. грн..

Доходна частина спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) складається з :

екологічного податку (планувалось 0.8 тис. грн. надійшло  тис. грн. );

неподаткових надходжень, а саме коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло у 2016 році 135.5  тис. грн.; 

Власних надходжень бюджетних установ у 2016 році були заплановані  1.687 тис.грн. Фактично їх надійшло 1687.1  тис. грн., в тому числі 1673.8   тис. грн. інші джерела, плата за послуги- 13.3 тис.грн.

 

Аналіз доходів  Воле-Баранецької ОТГ за 2016 рік(тис.грн)

 

Доходи бюджету ОТГ(загальний фонд) тис.грн.

План

2016(ут.)

Факт

2016

%

виконання

План 2017

Надходження від ПДФО

843.4

997.7

118

1305.1

Податок на прибуток підприємств

 

 

 

 

Акцизний

38.0

66.4

174.7

62.7

Місцеві податки, всього

670.0

990.7

147.9

917.0

Податок на нерухоме майно нежитло

3.0

4.3

143.3

 

Плата за землю

394.0

598.8

152.0

573.0

Єдиний податок

273.0

386.7

141.6

341.0

Неподаткові надходження, всього

25.0

19.1

76.4

15.2

Адміністративні збори

23.0

19.1

83.0

15.2

Державне мито

 

0.1

 

 

інші

2.0

 

 

 

Офіційні трансферти, всього

156442

152955

97.8

20348.8

Дотації

2533.2

2533.2

100

4346.0

Субвенція освітня

6914.6

6914.6

100

12048.8

Субвенція медична

1734.7

1734.7

100

3954.0

з держбюджету на соцекономічний розвиток

550.0

550.0

100

 

інші

284.1

284.1

 

 

ВСЬОГО

17710.1

18067.5

102.0

22648.8

 

З бюджету  об’єднаної територіальної громади фінансуються наступні бюджетні установи:

сім загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі Воле-Баранецька СЗШ І-ІІ ст., Баранівецька СЗШ 1-111 ст.НВК, Берестянська СЗШ 1-11 ст., Рогізнянська СЗШ 1-11 ст., Верхівецька СЗШ 1-11 ст. НВК, Садковицька СЗШ 1-11 ст., Вербівська СЗШ 1 ст;

шістнадцять закладів культури:  вісім сільських клуби, вісім сільські бібліотеки;

Лікарські медичні заклади:

 Одна амбулаторія загальної практики сімейної медицини ,

 шість фельдшерсько-акушерських  пунктів.

 

На захищені статті видатків в бюджеті передбачались кошти в сумі  тис. грн, в тому числі: оплата праці з нарахуваннями- 12026.5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв -1102.5  тис. грн, продукти харчування -131.5  тис. грн, соціальне забезпечення -25.1 тис. грн., медикаменти – 199.6 тис. грн.

В розрізі галузей видаткова частина, без врахування власних надходжень бюджетних установ, на 2016 рік була запланована в таких обсягах:18164.5  тис.грн___________________________________  

 

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

Органи місцевого самоврядування

1260.5

-

12609.5

Освіта

8678.7

507.4

9186.1

Соціальний захист та соціальне забезпечення

15.0

-

15.0

Житлово-комунальне

господарство

 

 

 

Культура і мистецтво

873.6

 

873.6

Фізична культура і спорт

29.0

 

29.0

Будівництво

 

 

 

Інші видатки

5.0

 

5.0

Разом

12629.5

5535.0

18164.5

 

Аналіз видатків Воле-Баранецької ОТГ за 2016рік

 

Видатки з бюджету ОТГ(загальний фонд) тис.грн.

План

2016(уточ.)

Факт

2016

%

виконання

План

2017

Органи місцевого самоврядування

1260.5

1230.8

97.6

2036.0

Загальноосвтні школи

8675.1

8421.6

97.1

15702.3

Інші освітні програми

 

 

 

 

Допомога дітям сиротам

3.6

3.6

100

4.0

Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т. ч.:

15.0

2.0

13.3

60.0

Благоустрій

 

 

 

 

Бібліотеки

442.6

217.1

49.0

 

420.1

Будинки культури

431.0

319.9

74.2

587.2

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування

 

 

 

 

Медична субвенція

1400.0

1400.0

100

2372.4

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання прогам соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 

 

 

 

Інші субвенції

 

 

 

 

 

У 2016 році видаткова частина бюджету була сформована не тільки за рахунок надходжень та трансфертів, які планувались надійти протягом року, а також за рахунок вільного залишку бюджетних коштів в сумі 363.1 тис. грн, та перевиконання доходної частини в сумі 645.2 тис. грн.

Протягом року реалізовано цільових програми на загальну суму    тис. грн.

В галузі будівництва кошти були використані в сумі 5.2 млн.грн. в т.ч.

реконструкцію  шкіл с.Верхівці,Садковичі

будівництво пришкільних котелень в.с.Баранівці,Воля-Баранецька,Верхівці.;

реконструкцію системи опалення в Баранівецькій СЗШ 1-111 ступенів-ДНЗ.;                                                                                              будівництво спортивного майданчика зі  штучним покриття  в сумі 1230,7 тис.грн.; ;.;

виготовлення проекто-кошторисної документації по реконструкції каналізаційної мережі  села Баранівці в сумі 1623,6 тис.грн.;

було придбано машину для збирання та вивозу твердих побутових відходів від населення;

придбано  автобус для довезення дітей до школи.

 

5.  Результати SWOT-аналізу розвитку громади

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

         Сприятливе географічне розташування , близькість до  2-х районних центрів, на перехресті шляхів загальнодержавного значення;

        Зручне транспортне сполучення та добра транспортна інфраструктура;

        Добрі природні умови: змішані ліси, помірний клімат;

        Багаті природні ресурси, природні надра (родючі ґрунти, пісок, глина, сланці);

        Наявність вільних земель;

         Екологічно чисті водойми, природоохоронні зони;

        Економічний потенціал сільськогосподарського регіону з глибоким чорноземом;

        Культурна та історична спадщина;

        Трудові людські ресурси: працелюбні, освічені громадяни;

        Наступність в діяльності органів самоврядування, працездатна, професійна сільська рада;

        Наявна інфраструктура основних адміністративних, освітніх, медичних послуг;

         

         Зношеність мереж комунального господарства ;

     Стихійні сміттєзвалища;

         Неналежне водопостачання, водовідведення;

     Неналежні дороги;

     Недостатньо розвинуті окраїни;

     Недостатнє озеленення;

     Відсутність парку;

         Відсутність облаштованого пляжу для літнього відпочинку на річках;

       Незадовільна демографічна ситуація;

         Неналежні пасажирські перевезення (слабка інфраструктура, МТБ);

         Низький рівень відповідальності громадян щодо вирішення екологічних проблем (до чистоти);

         Відсутність правових знань населення (обов’язки, права);

         Проблеми змістовного дозвілля молоді в т. ч. незабезпеченість належної спортивні бази.

 

Можливості (O)

Загрози (T)

1.        Зростання попиту на сільськогосподарську продукцію.

2.        Розвиток сільськогосподарського виробництва на основі різноманітних форм власності і видів господарювання та створення для них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи

3.        Пошук, вибір, створення і реалізація найкращого варіанту із можливих по приведенню мережі соціально-культурної сфери у відповідність до потреб та фінансових можливостей громади.

4.        Створення сприятливих умов для підвищення конкуренто спроможності.

5.        Активізація внутрішніх економічних джерел для отримання необхідних фінансових ресурсів на реалізацію проектів соціально-культурного розвитку.

6.        Формування територіально-виробничого комплексу зі значним зменшенням відстаней для надання населенню адміністративних послуг.

7.        Реалізація заходів за участю громадськості щодо поліпшення благоустрою населених пунктів та їх соціально-економічного розвитку.

8.        Додаткові фінансові та майнові ресурси, основним з яких є 60% ПДФО на власні повноваження, державні субвенції (медично-освітня), право розпоряджатися землями на території об’єднаної громади.

9.        Достатня кількість  трудових ресурсів належної якості для забезпечення потреб роботодавців ОТГ.

10.    Збільшення імовірності наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів та класів загальноосвітніх навчальних закладів ОТГОТГ.

 

1.                     Скорочення темпів валового виробництва сільськогосподарської продукції  через нестабільність природно-кліматичних умов та недотримання агротехнологій.

2.                     Несприятливий бізнес-клімат в Україні.

3.                     Зростання світових цін на енергоносії.

4.                     Скорочення державного фінансування із підтримки новостворених об’єднаних територіальних громад.

5.                     Недостатня інтенсивність основних фондів.

 

 

Таким чином, маємо порівняльні переваги розвитку Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади, визначені у результаті аналізу сильних сторін і можливостей:

  • Сильними сторонами Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) є переважання ґрунтів чорноземного типу в загальній кількості земель сільськогосподарського призначення, потужний сільськогосподарський комплекс в рослинницькій і тваринницькій галузях. Ці сильні сторони є порівняною перевагою ОТГ, оскільки можуть бути підтримані такою можливістю, як зростання в середньостроковій перспективі попиту на сільськогосподарську  продукцію. Зокрема, сприятимуть розвитку сільськогосподарського виробництва на основі різноманітних форм власності і видів господарювання та створення для них рівних економічних умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи.
  • Сильними сторонами Воле-Баранецької  ОТГ є наявність біологічного і ландшафтного різноманіття, різноманітних історико-культурних ресурсів та задовільний стан навколишнього природного середовища. Ці сильні сторони є порівняною перевагою ОТГ, оскільки можуть підтримані такими можливостями, як отримання додаткових фінансових ресурсів та використання туристичного, історико-культурного та природного потенціалу .
  • Сильними сторонами Воле-Баранецької ОТГ є позитивний досвід роботи із міжнародними фінансовими та донорськими організаціями (Проектом Європейського Союзу та Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй .Ці сторони є порівняною перевагою ОТГ, оскільки можуть бути підтримані такою можливістю, як активізація внутрішніх економічних джерел для отримання необхідних фінансових ресурсів на реалізацію проектів соціально-культурного розвитку .
  • Реалізація проектів соціально-корпоративної відповідальності на засадах пайової участі  суб’єктів господарювання усіх форм власності забезпечуватиме розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  на підпорядкованій території.

 

6. Місія і стратегічне бачення

Місія громади - це сукупність унікальних історичних і сучасних особливостей та конкурентних переваг, які у громаді вже є, та які громада хотіла б зберегти для подальшого розвитку, або здобути у свідомому процесі розвитку. Декларуючи Місію, громада самовизначається: «Хто ми є і що ми робимо».

Місія є також інструментом реалізації стратегічного Бачення.

 

Місія

 

Воле-Баранецька об’єднана громада – природна перлина Львівщини. Громада багата своєю історією , землеробства та домашніх ремесел. Сільськогосподарський край привабливий для інвесторів та людей. Громада із якісними послугами, комфортними умовами проживання, оздоровлення та відпочинку.

 

Стратегічне бачення - це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення жителів громади про те, якою громада має виглядати в майбутньому.

 

Стратегічне Бачення відображає результат, якого громада прагне досягти в результаті реалізації стратегічного плану економічного розвитку. Воно спирається на основні характеристики та стратегічні напрямки і стає головною ідеєю всього процесу стратегічного планування.

 

Стратегічне бачення громади

 

Перша в Україні створена об’єднана громада ділових людей із активною бізнес-спільнотою та якісною інфраструктурою. Територія розвинутого агропромислового комплексу. Комфортне місце для життя, оздоровлення та відпочинку людей.

 

Таким чином, ми бачимо, що місія відображає існуючі конкурентні, історичні переваги економічного розвитку та інвестиційної привабливості Воле-Баранецької  ОТГ.

Що суттєво відображають сформульовані стратегічне бачення та місія:

1.Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства, вимагають нових підходів щодо гармонійно розвиненої, суспільно активної, фізично досконалої, здорової громади.

2.Громада усвідомлює, що  пріоритетним завданням є виховання людини в дусі відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Формування здорового способу життя громада буде вирішувати шляхом  активної медичної, психологічної, педагогічної та соціальної діяльності.

3.Громада і надалі прагне розвивати малий та середній бізнес, який має бути екологічно дружнім до середовища. Для цього  селищна рада здійснює заходи, створюючи сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу та залучення інвестицій.

4.Громада прагне забезпечити сталий розвиток через активне залучення інвестицій на територію ОТГ, у тому числі сприяти інноваціям, застосуванню сучасних екологічно чистих технологій виробництва та управління,в тому числі сучасних інформаційних технологій та розвитку сфери ІТ.

5.Громада  впроваджує ефективні інструменти місцевого економічного розвитку, які базуються на ефективній співпраці та партнерстві влади, громади та бізнесу. Активно залучає до управління молодь та розвиває духовний і творчий потенціал населення, спираючись на історичні, мистецькі, творчі та сучасні конкурентні переваги громади.

6.Громада опікується збереженням та розвитком трудових ресурсів. А саме - створює комфортні умови для проживання мешканців та молодих сімей

7.Громада розвиває комунальну інфраструктуру на підставі впровадження проектів енергоефективності та енергозбереження, підвищує якість надання комунальних послуг, сприяє розвитку ринку надавачів житлово-комунальних та комунальних послуг, вдосконалює менеджмент житлово-комунального господарства.

8.Громада, в першу чергу, прагне досягти високих стандартів якості життя в результаті впровадження інноваційної освіти, якісної сфери охорони здоров’я, соціального захисту. Розвиває рекреаційний потенціал та інфраструктуру відпочинку та розваг. Створює інфраструктуру для залучення туристів на підставі розвитку інфраструктури короткострокового відпочинку, культурного та спортивного дозвілля, індустрії розваг та зеленого туризму.

9.Сільська рада здійснює заходи, направлені на підвищення соціальних стандартів якості життя, як ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини та розвиток молодіжного творчого потенціалу.

Засідання Робочої групи  зі стратегічного планування для остаточного затвердження стратегічних напрямів розвитку громади відбулося 22 січня 2017 року. На основі проведеного SWOT−аналізу та визначеного стратегічного бачення члени Робочої групи узгодили стратегічні напрями:

А. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій

В. Розбудова інфраструктури ОТГ та надання якісних послуг

С. Чисте довкілля – активний відпочинок, оздоровлення та туризм

 

Стратегічний напрям  А. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій

Стратегічним напрямком розвитку економіки Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади  є розвиток екологічно дружнього бізнесу, орієнтованого на досягнення сталого розвитку території ОТГ на основі об’єднання економічних, соціальних та екологічних інтересів з максимально ефективним використанням ресурсного потенціалу в інтересах підвищеної якості і рівня життя населення.

На перспективу тип спеціалізації господарського комплексу ОТГ визначений як сільськогосподарське виробництво та переробка з доповнюючою обслуговуючою функцією (рекреація, лікування, відпочинок, торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування тощо) та розвитком підприємництва.

Галузями спеціалізації на перспективу залишається також будівництво, транспорт, логістика (плануваннязакупкатранспортування та зберігання сільськогосподарської продукції), транспортування природного газу.

Для подальшого розвитку підприємства ОТГ потребують:

-          реконструкції виробничих потужностей відповідно до кон’юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків шляхом вилучення надлишкових потужностей, морально і фізично застарілого обладнання;

-          збільшення прямих інвестицій;

-          впорядкування територій ОТГ виходячи із потреб просторового розвитку;

-          впровадження у виробництво конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її матеріально та енергоємності;

-          розширення ринку збуту товарів підприємств та виведення на національний та міжнародний ринок місцевого виробника тощо.

В ОТГ є передумови для нарощування промислового потенціалу за рахунок вільних трудових ресурсів та наявності територій, які можуть використовуватися під промислово-комунальну зону.

Діяльність малих підприємств – це основа ринкової економіки ОТГ, що спрямована на ефективний розвиток завдяки технологічній гнучкості.

Успішність малих та середніх підприємств значною мірою залежить від доступності зовнішніх фінансових ресурсів, але для постійного розвитку необхідний ще доступ до інформації, сприяння з боку місцевої влади, інвестиції в нові технології, співпраця з іншими підприємствами, виробничі та коопераційні зв’язки і доступ до нових ринків.

Продовжуватиметься поступовий процес переорієнтації малого бізнесу на виробничу сферу. Мережа нових підприємств, які здійснюватимуть сільськогосподарську діяльність, комунально-побутові, транспортні та інші послуги населенню зможе поповнити недостатньо розвинений ринок послуг.

Перехід до більш прискореного розвитку малого підприємництва в громаді, перш за все, вимагає:

-          оптимізації розмірів місцевих податків і зборів, а також їх диференціації за видами діяльності;

-          створення сприятливих умов для залучення населення до підприємницької діяльності, необхідним компонентом чого є організація навчання основам бізнесу, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

-          розміщення офісних приміщень, бізнес-центрів, у складі яких навчальні і тренінгові структури, бізнес консультації та бізнес клуби тощо.

На перспективу передбачається зростання загальної чисельності зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю фізичних осіб - підприємців і працюючих у них та інших зайнятих.

Для створення сприятливих умов ведення  бізнесу  у громаді необхідні зусилля влади, направлені на:

-     подолання адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва;

-     всебічну підтримку пріоритетних напрямків розвитку малого підприємництва;

-     подальше розвинення співробітництва влади з підприємницькою громадськістю;

-     стимулювання підприємницької активності з метою зниження соціальної напруги, насамперед, за рахунок створення нових робочих місць та самозайнятості населення.

            Подальший розвиток підприємництва очікується також  у будівництві, транспорті та логістиці, розробці та проектній діяльності.

 

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

       Створення ОТГ та відкриття нових можливостей для розвитку;

       Економічний потенціал промисловості громади базується на агропромисловому комплексі;

       Наявність не функціонуючих виробничих площ «браунфілдів», які облаштовані необхідною інфраструктурою: теплиця, птахоферма, база відпочинку, універмаг, свиноферма;

       Інвестиційно-приваблива територія для оздоровчих та рекреаційних потреб;

       Наявність вільних земельних ділянок та об’єктів незавершеного будівництва для інвестиційної діяльності;

       Через район проходить магістральний газопровід для забезпечення Європи природним газом із РФ (газопровід Союз);

       Позитивна тенденція зростання народжуваності;

       Позитивне сальдо міграції;

       Наявність зв'язку (телефонний, мобільний. Поштовий, Інтернет-зв'язок);;

       Наявність приватного сектору: господарські товариства, приватні підприємства, виробничі кооперативи, фермерські господарства, ФОП;

       Функціонує спілка підприємців Новопсковського району;

       Політика місцевої влади направлена на розвиток МСБ та залучення інвестицій;

       Збільшення кількості фізичних осіб – підприємців;

       Функціонує  районний Центр адміністративних послуг;

       Наявність вільних сегментів для ведення бізнесу;

       Розроблені та впроваджуються проекти МЕР та розбудови інфраструктури за рахунок державних коштів та міжнародної технічної інфраструктури;

       Співпраця із ВНЗ Старобільська;

       Збільшення кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності;

   Близькість зони АТО;

   Застаріла містобудівна документація (Генплан 1968 року);

   Інвентаризація землі не проведена;

   Не встановлені межі ОТГ;

   Найбільша зайнятість в невиробничих секторах економіки (державне управління, освіта, охорона здоровя, торгівля та послуги);

   Слабкий рівень розвитку МСБ та залучення інвестицій;

   Відсутня інфраструктура підтримки бізнесу;

   Відсутні інвестиційні проекти;

   Економічний потенціал промисловості громади незначний (агропромисловий комплекс);

   Низький рівень експортної орієнтації промисловості громади  та диверсифікації клієнтів;

   Незадовільний технологічний стан будівель та споруд громади;

   Низький рівень залучення інвестицій в економіку громади;

   Недостатній рівень якості послуг, що надаються ОТГ, необхідність розбудови якісної інфраструктури;

   Прояви бюрократії, необхідність спрощення дозвільних процедур, значна втрата часу на оформлення документів дозвільного характеру;

    Відсутність інформації про вільні земельні ділянки;

    Відтік трудових ресурсів з сільського господарства (особливо молоді), неповернення молодих спеціалістів у сільську місцевість після закінчення навчання, відсутність умов для закріплення молодих спеціалістів;

    Відсутні якісно підготовлені інвестиційні продукти (земельні ділянки, об’єкти нерухомості);

    Не сформована база інвестиційних пропозицій («браунфілди», «грінфілди», об’єкти нерухомості);

     Низький рівень територіального маркетингу ОТГ ;

     Планова інвестиційна діяльність громади направлена тільки на об'єкти соціальної та   житлово-комунальної інфраструктури;

    Відсутні спеціалісти МЕР, відсутня АЕР;

    Слабка матеріальна база існуючих аграрних підприємств;

    Обмеженість фінансових ресурсів;

    Спілки фермерів працюють не ефективно, робота фермерів нескоординована;

    Не налагоджена система реалізації залишків с/г продукції в селянських господарствах

Можливості

Загрози

       реформа адміністративно – територіального устрою України та розширення ОТГ;

       судова реформа та кращий правовий захист приватної власності;

       державна підтримка щодо покращення інфраструктури для бізнесу;

       системні дії влади спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу;

       спрощення та покращення послуг з дозвільних процедур;

       надання професійної допомоги бізнесу у залученні інвестицій;

       децентралізація та реформа державного управління;

       дерегуляція та реформа підприємництва;

       податкова реформа;

       антикорупційна реформа

 

       продовження воєнного конфлікту та близькість зони АТО;

       поглиблення міжнародної економічної кризи;

       погіршення загальної економічної ситуації в країні;

       негативні зміни у національному законодавстві;

       подальше підвищення цін на енергоносії;

       нестабільність національної валюти та інфляція;

       високі процентні ставки при отриманні кредитів;

       нестача кваліфікованої робочої сили;

       застарілі засоби виробництва;

       висока іноземна конкуренція;

       відсутність необхідних реформ в сфері регіонального розвитку

 

 

 

                                                                                                                        

 

Стратегічна ціль А.1. Створення сприятливого бізнес-клімату та інфраструктури підтримки

 

Забезпечення стабільних сприятливих умов для функціонування малого і середнього бізнесу.

Формування розвиненої і дієвої, сучасної та інноваційної інфра­структури підтримки підприємництва; створення та забезпечення ефективного функціонування Центру адміністративних послуг об’єднаної громади за принципом організаційної єдності; розвиток мережі інституцій підтримки підприємництва, агенції економічного розвитку, бізнес-центру, бізнес-інкубатору. Надавати методичну допомогу підприємцям, залучати представників підприємницьких структур, громадських організацій, наукових установ до розробки та обговорення проектів норм активно-правових актів з питань підприємництва; сприяти проведенню семінарів на науково-практичних конференцій для працівників підприємницьких структур.

Особливе значення слід приділити організації діалогу бізнесу, професійно-технічних та вищих навчальних закладів та районного Центру зайнятості. Для цього активізувати роботу з проведення круглих столів, дискусій, конференцій з проблем розвитку  бізнесу в об’єднаній громаді. Необхідно застосовувати таку форму пошуку молодих кадрів, як ярмарка вакансій.

 

Оперативна ціль (проект) А.1.1. Створення Бізнес Центру для надання послуг підприємцям

Аналіз роботи існуючої інфраструктури підтримки бізнесу та ринку послуг для підприємців (консалтингова допомога, тренінгові програми). Створення умов для розширення інфраструктури підтримки бізнесу, залучення до об’єднаної громади нових банківських структур, інвестиційних та іпотечних фондів. Створення Бізнес-Центру: визначення юридичної форми створення організації, виділення приміщення селищною радою, кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, розробка бізнес-плану Центру та затвердження переліку послуг. Організація систематичного навчання, інформування і консультування підприємців з актуальних питань підприємництва. Організація конструктивного діалогу підприємців, громадських організацій, селищної ради та її виконавчих органів. Інформаційне забезпечення підприємців: оновлення веб-сайту, створення спеціалізованих сторінок, методичної літератури, забезпечення підприємців інформацією щодо місцевих нормативних актів та ресурсів нерухомості.

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

Бюджет: 100 тис.грн.. міжнародна технічна допомога

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Оперативна ціль (проект) А.1.2. Розробка просторової планувальної, землевпорядної і землеоціночної  документації

Розробка Генеральних планів поселень та планів зонування їх території для визначення  загальних  підходів до забудови поселень та перспективи їх розвитку на майбутнє. Розробка  схеми планування території об’єднаної громади з метою раціонального використання та збереження земель від необґрунтованого їх використання. Розробка детальних планів територій (функціональної зони, окремої земельної ділянки за межами населеного пункту). Розроблення землевпорядної та землеоціночної документації (планів земельно-господарського устрою, проектів землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів та впорядкування їх території, проведення нормативної грошової оцінки земель).

 

Оперативна ціль (проект) А.1.3. Розробка та підтримка системи бізнес-інформації

Оновлення дизайну сайтуї. Формування та розміщення  інформаційних, аналітичних та промоційних матеріалів щодо ресурсів об’єднаної громади, нормативних актів селищної ради, напрямків розвитку та інвестиційного потенціалу об’єднаної громади на веб-сайті селищної ради, на сторінці Facebook. Розміщення бази даних інвестиційних пропозицій, земельних ділянок та будівель на веб-сайті. Забезпечення постійної підтримки сайту та актуалізація й оновлення інформації, що розміщується, просування бренду об’єднаної громади в мережі Інтернет.

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

Бюджет: в рамках поточної діяльності сільської ради та її виконавчих органів

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Оперативна ціль (проект) А.1.4. Створення активної діалогової платформи із підприємництвом, встановлення нових партнерств

Створення дорадчо-консультативного органу при селищному голові, визначення напрямків співпраці, визначення спільних напрямків роботи та підписання угод та меморандумів про співпрацю між сільською радою та підприємцями об’єднаної громади. Сприяння активній діяльності бізнес – асоціацій (громадських об’єднань роботодавців та  підприємців) громади. Встановлення тісних ділових горизонтальних зв’язків між підприємствами та підприємцями, організація проведення круглих столів по обговоренню проблемних питань діяльності підприємництва, обмін інформацією. Допомога у вирішенні проблемних питань з боку селищної ради та її виконавчих органів. Сприяння впровадженню громадських ініціатив з питань соціального підприємництва.

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Оперативна ціль (проект) А.1.5. Проведення ярмарки вакансій, співробітництво із Самбірським Центром зайнятості

Районний центр зайнятості організує співпрацю із бізнесом, професійно-технічними та вищими навчальними закладами, у тому числі з питань працевлаштування молоді та забезпечення бізнесу кадрами відповідних кваліфікацій та спеціальностей.

Організовує проведення аналізу ринку робочої сили для виявлення потреб у кваліфікованій робочій силі згідно галузей виробництва і діючих підприємств, а також аналізу пропозицій ринку праці. На підставі проведеного аналізу розробляє комплекс заходів, спрямованих на забезпечення бізнесу необхідними кваліфікаціями та спеціальностями робочої сили.  Проводить відповідні круглі столи, семінари – тренінги, вебінари, дослідження, ярмарки вакансій та спеціальностей.

Строк: 2017 – 2020 роки

Бюджет: в рамках поточної діяльності районного центру зайнятості та сільської ради

Районний центр зайнятості (за згодою)/ районне управління праці та соціального захисту населення (за згодою) / навчальні заклади/соціальні партнери та  роботодавці

 

Стратегічна ціль А.2. Залучення інвестицій та додаткових фінансових ресурсів

Ресурси – це рушійні сили будь-якої діяльності, у тому числі бізнесу, покликані при правильному поєднанні елементів та їх вмілому взаємодії забезпечити ефективне отримання результатів.

Створення фінансових стимулів, а також надання пільг та преференцій на місцевому рівні також виявляються досить серйозним важелем впливу на ефективність інвестиційної політики.

Ефективна інвестиційна політика селищної ради об’єднаної громади вкрай важлива для створення додаткових робочих місць (особливо для працевлаштування молоді), здійснення інвестиційної діяльності на території об’єднаної громади у вигляді капітальних вкладень у виробництво, інновації, нові технології, що сприяють розвитку коопераційних та кластерних зв’язків, інвестування коштів (капітальні вкладення) на реконструкцію і ремонт комунальних об'єктів.

  Особливо важливо, щоб інвестиції вкладались у сфери екологічно дружнього до місцевого середовища бізнесу. 

Подальше сприяння формуванню позитивного іміджу та підвищенню інвестиційної привабливості об’єднаної громади для інвесторів, у тому числі іноземних. Розробка бренду ОТГ та  маркетингової стратегії просування інвестора на ринок інвестицій.

Виготовлення промоматеріалів, висвітлення інвестиційного потенціалу об’єднаної громади на міжнародних форумах, семінарах, конференціях; розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності громади в мережі Internet.

Проводити форуми, конференції, робочі наради, семінари, «круглі столи» з питань залучення інвестицій та міжнародної донорської допомоги у об’єднану громаду з метою вивчення світового досвіту роботи з іноземними інвесторами, міжнародними компаніями та організаціями.

Можливість отримання земельних ділянок, доступність будівель, виробничих та офісних приміщень також надзвичайно важливі фактори підтримки підприємництва та інвесторів.

Важливо, щоб селищна рада подбала про отримання бізнесом якісних управлінських послуг не тільки у підрозділах виконавчих органів селищної ради, а й у інших установах та організаціях, що безпосередньо не належать до сфери управління виконавчих органів ради.

 

Оперативна ціль (проект) А.2.1. Створення та оприлюднення каталогу об’єктів нерухомості (вільних земельних ділянок «грінфілдів», «браунфілдів», вільних приміщень)

Створення реєстрів «грінфілдів», «браунфілдів» та вільних приміщень. Забезпечення розробки необхідної технічної документації на кожну земельну ділянку, створення відповідних каталогів інвестиційних пропозицій та організація їх широкого оприлюднення.

Бюджет: 100 тис. грн. – залучені кошти

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Оперативна ціль (проект) А.2.2. Активний проектний менеджмент ОТГ та розробка  інвестиційних (соціальних, інфраструктурних) проектів

Проведення для спеціалістів виконавчих органів селищної ради семінарів, тренінгів з метою підготовки професіоналів з місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій. Розробка проектних пропозицій громади для участі у конкурсах Фонду державного регіонального розвитку, Всеукраїнського конкурсу для органів місцевого самоврядування, міжнародних донорських та фінансових організацій. Проведення робочих зустрічей із підприємцями та інвесторами для визначення напрямків інвестиційної діяльності та потреб допомоги у розробці інвестиційних проектів. Проведення консультаційної та організаційної допомоги в підготовці інвестиційних пропозицій. Розміщення інвестиційних пропозицій (проектів) на веб-сайті сільської  ради.

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

Бюджет: в рамках поточної діяльності виконавчих органів сільської  ради

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

 

Оперативна ціль (проект) А.2.3. Розробка промоційних матеріалів про Новопсковську об’єднану територіальну громаду

Впровадження системної промоції інвестиційних можливостей об’єднаної громади на міжнародний і національний ринок інвестицій. Популяризація об’єднаної територіальної громади, поширення знань про ОТГ в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції громади. Підготовка і координація промоційних подій в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про Воле-Баранецьку  об’єднану територіальну громаду, її історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Львівській області, інших регіонах України. Видання промоційної літератури та сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про об’єднану громаду, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо. Підготовка і координація дій для участі та представництва об’єднаної громади у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію об’єднаної громади. Супровід, наповнення інформацією та просування промоційних інформаційних ресурсів об’єднаної громади в Інтернеті. Організація та проведення прес-турів, поширення інформації у соціальних мережах та через засоби масової інформації

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

Бюджет: 100 тис.грн., 50% - бюджет сільської ради, 50% - залучені кошти

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Стратегічна ціль А.3. Розвиток сільського господарства

Сприяти розвитку різноманітних форм організацій і представництв груп сільгоспвиробників (сільгоспкооперативи), спрямованих на зниження виробничих, переробних, транспортних і експортних витрат, і максимізації ціни продажу сільськогосподарської продукції, а також сприяння практиці справедливих і прозорих договірних відносин у мережі реалізації з метою встановлення ділової практики, адаптованої до глобальних викликів.

Сприяти диверсифікації  малих фермерських господарств у напрямі альтернативних культур, удосконаленої продукції і методів виробництва, інноваційної ринкової дистрибуції, використання етикеток, що інформують споживачів про конкретні методи виробництва, прямого маркетингу, інших форм організації та видів діяльності, які могли б забезпечити додаткове джерело доходів, особливо для молодих фермерів, які прагнуть розвивати малі і середнього розміру фермерські господарства.

Надавати сприяння у доступі до мікрофінансування підприємцям з метою пропагування такої диверсифікації, підприємливості і забезпечення створення доданої вартості. Розвивати інші, крім сільського господарства, види економічної діяльності для фермерів, зокрема, шляхом підтримки ініціатив із зеленого туризму у найбільш перспективних місцевостях (наприклад, ландшафт, культурна спадщина, інфраструктура), можливо, через ініціювання обмеженого числа місцевих пілотних проектів.

Пропагувати і впроваджувати кращі практики місцевого врядування для розвитку місцевих ініціатив і децентралізації процесу прийняття рішень, а також програмного управління, де воно є доцільним, з метою забезпечення прозорого управління з урахуванням місцевих потреб та ініціатив громадянського суспільства.

 

Оперативна ціль  (проект) А.3.1.  Підтримка сільськогосподарських кооперативів та товариств з метою зниження виробничих витрат  та  максимізації ціни продажу сільськогосподарської продукції

Сприяти створенню сільськогосподарських кооперативів (СК) або товариств шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльностіПроведення  навчання та надання технічної допомоги, особливо в перші роки існування організацій, щоб залучити інвестиції, необхідні для досягнення колективних цілей, визначених виробниками – членами. Допомога у створенні інформаційних систем ринку, щоб зібрати, оцінити та надати інформацію виробникам, щоб вони змогли адаптувати своє виробництво до потреб ринку, покращити його ефективність та конкурентоспроможність. Проведення навчальних закладів та круглих столів з метою підвищення обізнаності фермерів з потенційними вигодами та принципами створення/функціонування кооперативів. Організація роз’яснювальної роботи серед населення з метою підвищення його рівня довіри та готовності до колективних дій і поєднання ресурсів. Організація спільної роботи та вирішення соціальних проблем спільними зусиллями в об’єднаній громаді.

            Допомога керівникам сільськогосподарських кооперативів та товариств в землевпорядкуванні та укладенні відповідних угод по використанню земельних ділянок. Надання фінансових стимулів та преференцій в реалізацію бізнес-планів виробничого характеру у формі тимчасового звільнення від сплати місцевих податків та зборів.

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

Бюджет: в рамках поточної діяльності виконавчих органів селищної ради

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Оперативна ціль  (проект) А.3.2.  Аналіз використання наявної інфраструктури зберігання і транспортування аграрної продукції, розробка інвестиційних проектів  із логістики

Спільно із селищною радою та АЕР забезпечення аналізу наявної інфраструктури зберігання та транспортування аграрної продукції (складські приміщення, транспортні підприємства, аналіз транспортних сполучень). Спільно із сільськогосподарськими підприємствами планування та реалізація проектів із концентрації та вивезення на ринок продукції, яка виробляється сільськогосподарськими підприємствами, в тому числі через пряму комерціалізацію. Спільна розробка ініціатив з просування товарів та маркетингу, залучення інвестиційних коштів.

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

Бюджет: в рамках поточної діяльності виконавчих органів сільської ради

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Оперативна ціль  (проект) А.3.3.  Розбудова соціальних мереж сільської громади шляхом встановлення ділових зв'язків, пропагування локальних ініціатив , фандрайзинг

Спільно із сільською радою та АЕР формування системи навчання сільських активістів та майбутніх лідерів для організації сільського розвитку на базі об’єднаної громади. Ідентифікація місцевих проблем, які члени сільської громади вважають за необхідне вирішувати спільними зусиллями. Залучення сільських жителів до розробки і реалізації проектів місцевого розвитку, посилення їх відповідальності за виконання проектів з максимальною вигодою для громади. Розбудова соціальних мереж сільської громади шляхом встановлення ділових зв'язків, пропагування локальних ініціатив. Вивчення, поширення та імплементування передового вітчизняного та зарубіжного досвіду діяльності  сільських громад.  Залучення зовнішніх ресурсів для місцевого розвитку на засадах фандрейзінгу

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

Бюджет: в рамках поточної діяльності виконавчих органів сільської ради

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

 

В. Розбудова інфраструктури ОТГ  та надання якісних послуг

Основна функція об’єднаної територіальної громади – надання громадянам усіх необхідних публічних послуг. Для цього необхідні приміщення для розміщення відповідних служб. Потреба в приміщеннях може задовольнятися за рахунок: а) будівель, що не використовуються (наприклад, приміщення колишніх бюджетних установ); б) придбання приватних будівель (наприклад, садиби, які в сільській місцевості недорого коштують); в) надання державою фінансової підтримки.

В 2016 році держава виділила субвенцію з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» , яка значно збільшила можливості 159 об’єднаних громад покращити інфраструктуру. На Воле-Баранецьку об’єднану територіальну громаду виділено 3,0 млн.грн. Розбудова нової якісної інфраструктури має здійснюватися також за рахунок бюджету селищної ради Новопсковської об’єднаної громади, залучених коштів міжнародних донорських організацій, безповоротної фізичної допомоги, власних коштів підприємств та організацій тощо.

 

Для створення, модернізації інфраструктури Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади необхідно:

• реконструкція, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання чи адаптації до нових повноважень та потреб з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій ;

• створення об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності, а саме: дороги, мости, переходи, що покращують доступність жителів об’єднаної територіальної громади до об’єктів та установ у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;

• закупівля транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, спецтехніки для комунальних підприємств;

• будівництво водогонів, систем водовідведення, збирання та утилізації твердих побутових відходів, тощо

Одним із надскладних завдань для об’єднаних територіальних громад у ході процесу децентралізації влади є створення функції управління освітою. До об’єднання громад управлінням освітою в селах  займались відділи освіти районних державних адміністрацій, які є елементами вертикалі державної виконавчої влади у сфері освіти. Функції виконавчих органів сільських рад у сфері освіти були мінімальними та полягали в реалізації другорядних завдань для забезпечення шкіл (як наприклад організація підвозу учнів).

Таким чином, Воле-Баранецькій об’єднаній громаді, разом з отриманням бюджетних преференцій та управлінських повноважень необхідно буде взяти на себе складне завдання та відповідальність за створення ефективного управління системою освіти в своїй громаді. Для цього необхідно створити освітній округ та забезпечити опорну школу необхідною матеріально-технічною базою, професіональним педагогічним складом для надання якісних освітніх послуг сільському населенню.

Впровадження децентралізації в сфері медицини на рівні базової об’єднаної територіальної громади - управління первинною медициною має здійснюватись через виконавчі органи об'єднаної громади та  центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ЦПМСД). Проаналізувати існуючу структуру ЦПМСД і виробити примірну структуру управління наданням послуг у сфері охорони здоров’я в об'єднаних громадах різного розміру. Закінчити роботу з формування медичних протоколів для первинного рівня та визначити обсяг обов’язкових медичних послуг на цьому рівні. При формуванні бюджету на 2018 рік розраховувати норматив бюджетної забезпеченості на первинний рівень, виходячи із обрахованої вартості таких послуг (стандарти).

Подальший розвиток системи охорони здоров’я спрямований на покращення здоров’я населення об’єднаної громади та підвищення якості медичної допомоги орієнтованої на запобігання захворюванням та забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги, повне забезпечення та підвищення ефективності використання кадрового потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази та вдосконалення організаційно-управлінського механізму системи охорони здоров’я, формування мотивації до здорового способу життя населення і покращення демографічної ситуації в об’єднаній громаді. Діяльність у сфері фізичної культури і спорту буде спрямована на більш активне та продуктивне поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху. З цією метою будуть створюватися відповідні умови для підвищення рівня здоров’я та фізичного розвитку населення, впровадження сучасних механізмів підготовки спортивних резервів, спорту вищих досягнень, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту інвалідів та спорту ветеранів, розвитку та зміцнення спортивної інфраструктури.

Значна увага в громаді приділятиметься підвищенню якості надання соціальних послуг населенню. Підтримка соціально-вразливих верств населення буде зорієнтована на розв’язання проблем соціально-побутової, медичної, натуральної і грошової допомоги малозабезпеченим, одиноким  громадянам, громадянам похилого віку та інвалідам, вирішення проблемних питань тимчасово переміщених осіб. Підтримка сім’ї та молоді також стане основним завданням громади. Створення необхідних умов і гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку дітей та молоді, реалізації їх творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах суспільства; формування здорового способу життя серед підлітків та молоді за рахунок реалізації молодіжної, сімейної та ґендерної політики; створення правових, соціальних та економічних умов для незалежного функціонування та розвитку сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій;  впровадження ефективної політики відносно питань, що стосуються інтересів молоді.

Для надання якісних послуг населенню діяльність селищної ради об’єднаної територіальної громади  має стати прозорою та відкритою для громадян. В цьому напрямку буде розроблено Статут об’єднаної територіальної громади, запроваджено удосконалення методів та механізмів ефективної взаємодії з громадою, відкритості та прозорості прийняття управлінських рішень. Впровадження електронного врядування, обговорення найболючіших питань громади на відкритих зборах громади, під час громадських слухань, участь громадськості в консультаціях з органом місцевого самоврядування, впровадження сучасних інформаційних технологій в процес організації зворотнього зв’язку із громадськістю та запровадження механізму електронних петицій.

 

SWOT− аналіз напряму В. Розбудова інфраструктури ОТГ  та надання якісних послуг

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

·   Система освіти представлена загальноосвітніми школами (6);

·   Культура громади  представлена, бібліотеками для дорослих та дітей та клубними закладами;

·   Наявність футбольних полів, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків;

·   Функціонує районне територіальне медичне об’єднання, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, 6 ФАПів;

·   Воле-Баранецька  ОТГ є членом ВАОМС “Асоціація міст України”;

·   Функціонують громадські організації;

  Розвинуте аматорське та мистецьке життя, багато майстрів народної творчості;

   Транспортний комплекс складається із міжміського, міжобласного;

   Розвинуті автобусні маршрути міжміського, міжобласного;

   Громада забезпечена, каналізацією, , газопостачанням та електропостачанням;

   Розвинута система медичних закладів;

   Наявність культурних, спортивних та навчальних закладів;

   Запровадження енергозберігаючих технологій в систему ЖКГ, соціальну сферу;

   Збережені та підтримуються заклади культури та спорту;

 

·      Відставання рівня розвитку соціальної сфери від потреб населення;

·      Брак бюджетних коштів на соціальні програми;

·      Поширення факторів ризику захворювань, передусім тютюнокуріння і вживання алкоголю.

·      Недостатній рівень залучення додаткових коштів на розбудову інфраструктури та проекти МЕР об’єднаної громади;

·   Відсутність парків, скверів та таборів для оздоровлення дітей;

·   Незадовільний стан дорожнього покриття та невідповідність нормативам технічних параметрів проїзних частин магістральної вуличної мережі;

   Третина мостів та шляхопроводів не відповідає нормам за вантажопідйомністю або габаритами;

    Високий рівень зношеності житлового фонду;

   Обладнання для освітлення вулиць не модернізувалося, частина електромереж знаходиться в незадовільному технічному стані, а деякі – в аварійному;

   Недостатній розвиток всієї технічної інфраструктури громади;

   Відсутність коштів для впровадження сучасних технологій з енергозбереження;

   Недостатня мережа спортивних майданчиків та спортивних споруд (тенісні корти, волейбольні і баскетбольні майданчики);

·  Незадовільний стан матеріально-технічної бази закладів медицини, освіти, культури та спорту;

·  Відсутні Центри по роботі із людьми похилого віку, відсутня робота по їх залученню до активного суспільного життя;

·  Низький рівень активізації громади

Можливості

Загрози

   Підняття якості товарів та послуг до європейських стандартів;

   Законодавче врегулювання освітньої, медичної реформи та соціального захисту;

   Підвищення рівня життя в країні;

   Підвищення прожиткового рівня та мінімальної заробітної плати;

   Підвищення рівня медичного обслуговування;

   Збільшення людських ресурсів за умови зростання внутрішньої міграції з найближчих регіонів;

    Покращення якості освіти.

   Старіння населення;

   Недосконалість законодавчого врегулювання реформ;

   Зростання рівня наркоманії та алкоголізму серед молоді;

   Зростання рівня захворюваності населення;

   Зростання кількості правопорушень;

Штучне розпалювання міжнаціональних конфліктів

 

Стратегічна ціль В.1. Демократичне врядування – активна громада

Організація управління ОТГ, яке сприяє ефективності, відкритості та прозорості діяльності селищної ради  об’єднаної громади з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу громади, орієнтованої на задоволення потреб мешканців.

Проведення консультацій з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку об’єднаної громади та життєвих інтересів широких верств населення, підготовки і прийняття проектів нормативно-правових актів, оцінки діяльності селищної ради.

Залучення громадськості до участі в управлінні громадою, надання можливості для її вільного доступу до інформації про діяльність органу місцевого самоврядування, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності селищної ради.

Утворення консультативно-дорадчих органів, громадських рад, комітетів, робочих груп для обговорення проблемних питань громади.

Проведення публічних громадських обговорень  у формі: конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, «круглих столів», громадських приймалень, зборів, зустрічей з громадськістю, під час яких громадяни можуть заслуховувати посадових осіб органу місцевого самоврядування, порушувати питання та вносити пропозиції.

Розширення каналів спілкування із громадою, дискусій, діалогів,Інтернет-конференцій, телефонних «гарячих ліній», інтерактивного спілкування в інших сучасних формах.

Сприяння активності громади через спільну реалізацію проектів та проведення заходів.

Створення та забезпечення ефективного функціонування Центру адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

Впровадження системи електронних петицій та електронного врядування.

 

 

Оперативна ціль (проект) В.1.1.Затвердження Статуту  та залучення громадськості до управління громадою

Розробка, обговорення та затвердження Статут Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громади. Проведення громадських слухань, зборів та інших форм публічних обговорень з проблемних питань розвитку громади у відповідності до затвердженого Статуту громади. Створення нових  та ефективна робота існуючих дорадчо-консультативних органів громади за участі представників громадських організацій та ініціативних груп (громадських комісій, координаційних рад, комітетів, робочих груп) для вирішення конкретних питань розвитку громади.

Підвищення рівня громадської інформованості про діяльність сільської ради та процеси, які відбуваються всередині громади, збільшення доступу до інформації через публікації в місцевих засобах масової інформації, електронні засоби спілкування.  Систематично проводити консультації з громадськістю: громадські слухання, круглі столи, дорадчі ради, зустрічі зацікавлених сторін тощо. Впровадження механізмів та процедур громадського контролю, а саме - дослідження якості публічних послуг, здійснення моніторингу цих послуг та діяльності ОМС, діяльність наглядових рад, громадського журі та створення коаліцій недержавних організацій.

Розмістити скриньки «Пропозиції для влади», де люди вкидатимуть свої зауваження та ідеї стосовно життя у громаді.

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

 

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Оперативна ціль (проект) В.1.2.Рідне село власними руками

Організувати та провести відкритий конкурс міні-проектів «Рідне село власними руками» та запровадити його щорічне проведення. В рамках проведення конкурсу сприяти лідерам ініціативних груп громадян, активістам громадських організацій в отриманні нових знань та навичок, які вони зможуть використовувати в подальшому для розвитку власних організацій та громади. Реалізувати  10-15 суспільно значущих для громади ініціатив в рамках визначених пріоритетних напрямків розвитку ОТГ. На прикладі виконання міні-проектів ініціативних груп громадян та громадських організацій продемонструвати суспільний ефект від об’єднання зусиль, спільної роботи та співпраці ініціативних груп громадян, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та бізнесу. Запровадити систему роботи, яка б сприяла з кожним роком все більшому залученню ресурсів громадян та бізнесу до формування фонду конкурсу та реалізації проектів. Провести широку інформаційну кампанію з популяризації результатів громадської активності та ініціатив в об’єднаній громаді через оприлюднення результатів міні-проектів та досягнень їх виконавців

Строк виконання: 2017 – 2020 роки

Бюджет: 100 тис.грн., 50% - бюджет сільської  ради, 50% - залучені кошти

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Оперативна ціль (проект) В.1.3. Розширення каналів інформування населення  про події та проблеми ОТГ

Встановлення оригінальних за дизайном інформаційних дощок-стендів в центральній частині громади та прохідних зонах. Розміщення інформаційних стендів в установах та організаціях, де існує великий потік людей, в навчальних, спортивних  та лікувальних закладах. Розміщення інформаційних стендів у під’їздах багатоквартирних будинків. Придбання в комунальну власність або встановлення власних рекламних конструкцій: біг-бордів та сіті-лайтів. Розміщення в людних місцях афіш-тубм для анонсування заходів культурно-мистецького характеру.

Строк виконання: 2017 – 2019 роки

Бюджет: 100 тис.грн., 50% - бюджет сільської  ради, 50% - міжнародна технічна допомога

Селищний голова/ селищна рада/ виконавчі органи селищної ради/громадські організації

 

Стратегічна ціль В.2. Енергоефективна та комфортна для проживання громада

Створення у громаді ефективного енергоменеджменту, впровадження штатної одиниці головного енергоменеджера. Підписання угоди мерів та розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку Воле-Баранецької ОТГ, заснованої на зниженні споживання енергоресурсів та викидів СО2. Запровадження системи заходів, спрямованих на економію енергетичних ресурсів, моніторинг енергоспоживання, розробка енергетичних бюджетів, аналіз наявних показників як основи складання нових бюджетів, розроблення енергетичної політики, планування нових енергозберігаючих заходів і т. д.

Розбудова енергоефективної інфраструктури громади шляхом впровадження інвестиційних програм та проектів енергоефективності. Залучення додаткових джерел фінансування.   Застосування передової практики та досвіду інших міст України.

Ефективне використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг..

Виконання запланованих обсягів реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності; реконструкція та благоустрій автобусних зупинок, ремонт тротуарів.

 

Оперативна ціль/проект В.2.1.  Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу

 Розробка та затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку Воле-Баранецької ОТГ.. Розробка енергоефективних заходів та їх реалізація. Впровадження системи моніторингу енергоспоживання та корегування енергоефективних заходів. Аналіз процесу споживання енергетичних ресурсів будівлями бюджетної сфери та установами комунальної власності. Виконання аналізу фактичного енергоспоживання,  корегувальних та превентивних дій.

Строк виконання: 2017 – 2021 роки

Бюджет: 200 тис.грн., бюджет сільської ради

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Оперативна ціль/проект В.2.2.  Створення енергоефективної інфраструктури  сфери освіти

Проведення модернізації об’єктів сфери освіти

 

бюджет селищної ради

Селищний голова/ селищна рада/ виконавчі органи селищної ради/ ДНЗ «Дзвіночок»/будівельні організації

 

Проект В.2.2.1.  «Капітальний ремонт будівлі  Воле-Баранецької  ЗОШ   І-ІІ ст. із застосуванням енергоефективних технологій»

Виготовлення кошторисної документації.  Заміна вікон та дверей. Капітальний ремонт даху. Утеплення фасаду. Введення в експлуатацію об’єкту будівництва. Висвітлення процесу реалізації проекту в засобах масової інформації.

Строк виконання: 2017 рік

Бюджет: 260,734 тис. грн

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

Проект В.2.2.5.  «Капітальний ремонт будівлі  Верховецької  ЗОШ   І-ІІ ст. із застосуванням енергоефективних технологій»

Виготовлення кошторисної документації.  Заміна вікон та дверей. Капітальний ремонт даху. Утеплення фасаду. Введення в експлуатацію об’єкту будівництва. Висвітлення процесу реалізації проекту в засобах масової інформації.

Строк виконання: 2017 рік

Бюджет: 236,336 тис. грн,

Селищний голова/ селищна рада/ виконавчі органи селищної ради/ ЗОШ № 1,2 с.Осинове/будівельні організації

 

Оперативна ціль/проект В.2.3.  Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення, встановлення фотомодулів на опорі

Будівництво енергоефективного зовнішнього освітлення на території об’єднаної громади. Нове будівництво вуличного освітлення за інноваційними технологіями, встановлення фотомодулів на опорі. Залучення коштів міжнародної донорської організації.

Строк виконання: 2018 р

Бюджет: 491,429 тис.грн.

Сільська рада/ керуючий справами виконавчого комітету /інвестори/підприємці

 

 

Стратегічна ціль В.3. Доступна та якісна освіта

Формування доступної та якісної системи освіти, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави через створення освітнього округу. Модернізація системи освіти об’єднаної громади на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів громади, єднання сімейного та суспільного виховання.

Передача майна сфери освіти від районної ради в управління Воле-Баранецької об’єднаної територіальної громад (дошкільна, шкільна та позашкільна освіта).  Прийняття рішення радою об’єднаної громади  про створення опорної школи та філій, оптимізація сфери освіти та організація проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення освітнього округу (опорних закладів, їх філій). Здійснення розподілу коштів освітньої субвенції та власних доходів між шкільними округами та школами, призначення директора опорної школи. Організація підвезення учнів та вчителів до опорної школи (тривалість маршруту в один бік не повинен перевищувати 45 хв.). Створення матеріально-технічної бази освітнього округу та створення належних умов навчання (в тому числі, харчування).

             Здійснення комплексної інформатизації освіти ОТГ через ство­рення інформаційно-навчального середовища, запровадження новіт­ніх інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового оцінювання знань, автомати­зацію управління освітньої галузі.

Сприяння гуманізації відносин в освітньому закладі та сім'ї, забезпечення наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Забезпечення суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створення комплексу умов рівного доступу до неї; запровадження моніторингу якості системи освіти об’єднаної громади.

Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

 

Стратегічна ціль В.4. Здорова громада

Згідно із затвердженою Урядом Концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, необхідно передати повноваження в частині охорони здоров’я на базовий рівень. У зв’язку із цим є три завдання:

1.        За надання медичних послуг на первинному рівні має відповідати селищний голова об'єднаної громади, якого обрали люди, який має вирішувати, в якій формі організувати надання медичних послуг в громаді.

2.        Вторинна медична допомога має надаватись на рівні медичних округів, і ці медичні округи мають стати основою формування субрегіонального рівня – нових укрупнених районів.

3.        Задля державного контролю якості надання медичних послуг необхідно впроваджувати госпітальну (медичну) інспекцію – аналог КРУ в медицині.

Для виконання цих трьох завдань необхідно виконати такі кроки, які мають стати першою частиною дорожньої карти з впровадження реформи у сфері медицини:

Первинний рівень: управління первинною медициною має здійснюватись через виконавчий комітет об'єднаної громади та  центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (ЦПМСД)). Необхідно проаналізувати існуючу структуру ЦПМСД і виробити примірну структуру управління наданням послуг у сфері охорони здоров’я в об'єднаних громадах різного розміру. Закінчити роботу з формування медичних протоколів для первинного рівня та визначити обсяг обов’язкових медичних послуг на цьому рівні. При формуванні бюджету на 2018 рік розраховувати норматив бюджетної забезпеченості на первинний рівень, виходячи із обрахованої вартості таких послуг (стандарти).

Поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному жителю Воле-Баранецької ОТГ, запровадження нових ефективних методів діагностики захворювань, ефективність механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу життя, гарантоване отримання якісних, безпечних, не фальсифікованих ліків та виробів медичного призначення.

Залучення громадськості для участі у просвітницько-роз’яснювальних заходах щодо профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІД та інших захворювань, пропаганди здорового способу життя. Залучення молоді до просвітницької роботи. Систематично здійснювати моніторингові спостереження з питань мотивованого ставлення учнівської молоді до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Здійснювати заходи щодо впровадження в дошкільних, загальноосвітніх закладах та сім’ях традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини із залученням батьків до цього процесу.

Створення умов для розширення та зміцнення спортивної інфраструктури громади, забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової підготовки з населенням всіх вікових груп. Сприяння розширенню мережі сучасних спортивних клубів та майданчиків, спортивних стадіонів та комплексів, пошук та запровадження інноваційних методів фізкультурно-спортивної діяльності, залучення та підготовка волонтерів для роботи на території громади у сфері фізичної культури і спорту, продовження роботи з придбання спортивного інвентарю, форми  та поліпшення матеріально-технічної бази для спортивних закладів.

Налагодження співпраці з державними та громадськими організаціями з питань фізичної культури і спорту за кордоном, надання допомоги командам по підготовці і участі у всеукраїнських, міжнародних, обласних змаганнях та проведенні учбово - тренувальних зборів. Проведення змагань та турнірів, молодіжних, сімейних, дитячих заходів.

 

Стратегічна ціль В.5. Якісний соціальний захист

            Для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері соціального забезпечення населення та соціального захисту, найманих працівників, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, а також малозабезпечених сімей з дітьми, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави (далі - соціально незахищені громадяни) створити управління праці та соціального захисту Новопсковської селищної ради.

Розробити  Положення про Управління, структуру, штатну чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Управління та затвердити рішенням сільської  ради.

Реалізація комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання. Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

Призначення та надання громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також раз на рік субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива відповідно до вимог чинного законодавства.

Забезпечення соціального захисту найбільш незахищених верств населення шляхом надання субсидій, соціальних допомог, компенсацій. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню субсидій, соціальних допомог, компенсацій, відшкодування пільг.

 

Стратегічна ціль В.6. Безпечна громада – чисте довкілля

Даний напрямок роботи передбачає  проекти з покращення екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю на території  об’єднаної селищної громади з метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення безпечних умов проживання на території Воле-Баранецької ОТГ.

Необхідно проводити роботу із :

-     утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування високо декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до несприятливих умов навколишнього середовища насаджень, лісів і лісопаркових зон;

-     дотримання вимог щодо санітарного очищення території, впровадження системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів;

-     організація моніторингу навколишнього природного середовища, організація стаціонарних постів контролю за станом довкілля в межах житлової, промислової та рекреаційної зон;

-     впровадження ефективної системи поводження з ТПВ (збір, транспортування, утилізація ТПВ)

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

Забезпечити належним чином охорону правопорядку у громаді шляхом створення муніципальної варти та систем безпеки.

 

7. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії

З початку роботи зі стратегічного планування було наголошено на важливості впровадження та моніторингу Стратегії розвитку Воле-БаранецькоїОТГ. Наскільки успішним виявиться реалізація стратегії залежатиме від позитивних економічних та інших змін, що впливають на досягнення його мети та цілей.

У роботі над розробкою Стратегії брали участь представники бізнесу, органу місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських та інших організацій, що забезпечує реалістичність її виконання та довіру до нього з боку громади.

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно створити систему моніторингу  та її реалізації. Така система має включати Орган з моніторингу (необхідно створювати з врахуванням особливостей територіальних громад) Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегії; у Стратегії має бути окремий розділ з описанням системи моніторингу виконання стратегії; система індикаторів (результатів) виконання стратегії (кількісні та якісні).

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю численних організацій, які задіяні у процесі впровадження Стратегії. Цим має займатись Комітет з управління впровадженням, створений з представників органу місцевого самоврядування, громадськості і бізнесу. Питання впровадження проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції Комітету з управління впровадженням. Саме Комітет управління впровадженням Стратегії є відповідальним за забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення.

До складу цього органу входять особи, які представляють найважливіших учасників процесу планування і реалізації стратегії: селищний голова та його заступники, керівники управлінь та відділів виконавчих органів сільської ради, приватні підприємці, представники об’єднань громадян.

У ході моніторингу Стратегії вирішуються наступні завдання:

           контроль за реалізацію плану в цілому;

           оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямками, виконання стратегічних та оперативних цілей, надання інформації для уточнення та корегування цілей;

           підтримка в робочому стані структури стратегічного планування.

            Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) по кожному стратегічному напрямку та аналізі поступу запланованих результатів.

Система індикаторів моніторингу виконання стратегії

Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: Бачення; напрямів розвитку; Стратегічних цілей; Оперативних цілей. Можна обмежитись розробкою індикаторів досягнення Стратегічних цілей.

Рівні моніторингу:

1.    Для визначення ефективності проекту (демонструють економічний розвиток і є важливими для органів місцевої влади):

2.    Для визначення інвестиційної привабливості та стану економічного розвитку території в Україні.

            Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів.

Фіксуються та аналізуються:  а)  ступінь виконання кожної задачі по проектах ;  б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції ; г) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів; г) оцінка потреб у фінансуванні; д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу.

Пропозиції з корегування та змін до Стратегії по стратегічним та оперативним цілям, проектам та завданням можуть вноситися:

           членами Комітету з управління впровадженням Стратегії;

           депутатами ради ОТГ;

           зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та особами (мешканцями).

Крім Комітету управління провадженням також можливі інші форми органів з моніторингу впровадження стратегії: моніторинговий комітет; тимчасова комісія сільської ради; покласти повноваження на постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення ретельного відслідковування виконання завдань та реалізації проектів, коригування  та актуалізація Стратегії при необхідності, з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі замінено іншими.

Члени Комітету з управління впровадженням Стратегії, повинні відстежувати, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання залишалися актуальними і реалізовувалися. Комітет збирається  з встановленою періодичністю (але не менше одного разу на півроку) для оцінки досягнутих результатів та коригування запропонованих змін. Проекти рішень щодо змін до Стратегії розвитку виносяться на розгляд сільської  ради об’єднаної громади.

 

8. Узгодженість Стратегії з програмними та стратегічними документами

 

Стратегія розвитку Львівської області передбачає стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки, запровадження високих стандартів якості життя, збереження та розвиток територій регіону.

Стратегією розвитку Воле-Баранецької ОТГ до 2025 року визначено стратегічні напрямки розвитку громади:

А. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій

В. Розбудова  інфраструктури ОТГ та надання якісних послуг

С. Чисте довкілля – активний відпочинок

Стратегічні напрями, визначені Стратегією розвитку Воле-Баранецької ОТГ до 2025 року сформовані відповідно до цілей Стратегії розвитку Львівсткої області.

Впровадження та реалізація Стратегії розвитку Воле-Баранецької ОТГ до 2025 року сприятиме виконанню  Стратегії розвитку Львівської області і забезпечить: підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості об’єднаної громади та області в цілому створення комфортних умов проживання громади - частини території області.

Реалізація бачення Воле-Баранецької ОТГ забезпечить економічний розвиток громади на базі розвитку сфери охорони здоров’я, освіти, культури, туризму,  розвитку малого та середнього бізнесу екологічно дружнього до громади, створення інвестиційної привабливості території, партнерства влади, громади та бізнесу.

Рух у напрямку диверсифікації економіки дозволить трансформувати громаду в сучасний освітньо-оздоровчий, який є органічним розвитком для переходу ОТГ та області в цілому на новий щабель економічного розвитку, стійкості.