Оголошення про проведення повторного конкурсу на посаду директора Баранівецького навчально-виховного комплексу «середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Воле-Баранецької сільської ради Самбірського району Львівської області від 25 червня 2019 року

Відділ соціально-гуманітарної політики Воле-Баранецької сільської ради оголошує конкурс на зайняття посади директора Баранівецького навчально-виховного комплексу «середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Воле-Баранецької сільської ради Самбірського району Львівської області

     Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду керівника закладу загальної середньої освіти  може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, володіє комп’ютерною грамотністю.  а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

     Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати, премії встановлюються згідно контракту, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». 

Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи, відповідно до Положення;

o        заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

o        автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

o        копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

o        копії документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

o        копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

o        мотиваційний лист, складений у довільній формі.

o        · перспективний план розвитку навчального закладу;

o        · дві фотокартки розміром 4×6;

o        · довідку про стан здоров я.

   Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

   Копії зазначених документів повинні бути завірені відповідно до вимог чинного законодавства. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

    Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

o        перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

o        приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

o        визначає перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

  Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

   Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

o        перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

o        перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

o        публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації. Перевірка знання законодавства проводиться у формі письмового тестування.

   Конкурсна комісія упродовж трьох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визначає конкурс таким, що не відбувся.  Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

  Про час і місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково учасникам конкурсу.

  Контактна особа – Венгрин Ганна Мирославівна ,електронна пошта volia81422@ukr.net
Дата початку прийому документів з 25 червня 2019 року по 24 липня 2019 року за адресою: 81422, с.Воля-Баранецька, Самбірський район, Львівська область, вул.  В.Цимбрили, 26 а.

Перелік тестових питань для кандидатів на посаду керівника державного закладу загальної середньої освіти.

Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти під час  проведення конкурсу (іспиту) на посаду директора 

І. Питання на перевірку знання Конституції України.

1.            Основні риси Української держави за Конституцією України.

2.            Форма правління в Україні .

3.            Визнання найвищої соціальної цінності України

4.            Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

5.            Найважливіші функції держави .

6.            Державні символи України .

7.            Конституційне право на працю .

8.            Конституційне право на освіту .

9.            Конституційне право на соціальний захист.

10.          Обов'язки громадянина України .

11.          Верховна Рада України та її повноваження.

12.          Президент України та його повноваження.

13.          Повноваження Кабінету Міністрів України .

14.          Повноваження місцевих державних адміністрацій.

15.          Статус прокуратури України за Конституцією України.

16.          Основні засади судочинства в Україні .

17.          Система адміністративно-територіального устрою України .

18.          Органи місцевого самоврядування в Україні.

19.          Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

ІІ. Питання на перевірку знань Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 рок

1.            Мета концепції «Нова українська школа».

2.            Формула української школи відповідно до концепції «Нова українська  школа».

3.            Структура Нової української школи.

4.            Основні методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи.

5.            Децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи відповідно до Концепції «Нова українська школа».

6.            Випускник школи відповідно до Концепції «Нова українська школа».

7.            Поняття - умотивований вчитель у Концепції «Нова українська школа».

8.            Фінансово-господарська діяльність в умовах нової української школи.

9.            Сутність профільного навчання в системі нової української школи.

10.          Вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

11.          Порядок відкриття та порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.

12.          Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами. Порядок складання індивідуальної програми розвитку.

13.          Ключові компетентності відповідно до Концепції «Нова українська школа».

14.          Сутність педагогіки партнерства у Новій українській школі.

15.          Функції та обов’язки директора закладу освіти.

ІІІ. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про освіту»

1.            Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.

2.            Органи управління освітою.

3.            Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти.

4.            Типи загальноосвітніх навчальних закладів.

5.            Конституційне право на освіту.

6.            Діти, які потребують особливої уваги держави.

7.            Право на освіту.

8.            Соціально-педагогічний патронат в системі освіти.

9.            Форми навчання.

10.          Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу.

11.          Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

12.          Навчальні плани та навантаження учнів.

13.          Статус загальноосвітнього навчального закладу.

14.          Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

15.          Освітні рівні в Україні.

16.          Основні принципи освіти.

17.          Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів.

18.          Завдання загальної середньої освіти.

ІV. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері освіти:

1.            Нормативно-правові акти, які визначають правові, організаційні засади функціонування і розвитку системи освіти України.

2.            Основні принципи планування роботи навчального закладу

3.            Механізм створення, ліквідації та реорганізації навчально-виховних закладів.

4.            Роль атестації педагогічних кадрів у вдосконаленні фахової майстерності педагогів (Наказ МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

5.            Атестація педагогічних працівників (Наказ МОН України від 06.10.2010 р.

6.            № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

7.            Структура та форми профільного навчання.

8.            Організація харчування в закладах освіти .

9.            Організація методичної роботи у закладах освіти: її значення та суть.

10.          Організація роботи по контролю за навчальним процесом: види, методи та форми.

11.          Порядок ведення ділової документації у навчальних закладах.

12.          Організація виховної роботи в закладах освіти, основні її напрями (програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»).

13.          Організація роботи з обдарованими дітьми.

14.          Порядок призначення та звільнення працівників навчальних закладів.

15.          Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та дотримання правил техніки безпеки в закладах освіти.

16.          Обов’язки керівника навчального закладу.

17.          Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами.

18.          Організація роботи із звернення громадян у навчальному закладі.

19.          Порядок обліку дітей та підлітків шкільного віку (Інструкція № 646).

20.          Види стимулювань та доплат працівникам навчальних закладів

21.          Порядок проходження державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.

22.          Колегіальні органи навчального закладу та порядок їх функціонування

 Зразок ситуаційного завдання для кандидатів на посаду керівника державного закладу загальної середньої освіти

Ситуаційні завдання ІІ-го етапу не оголошуються. Учасники обирають одне з кількох завдань під час конкурсу  і готуються до відповіді.

 У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний  навчальний рік. 

1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

Критерії оцінювання

тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на конкурс на посаду керівника державного закладу загальної середньої освіти.

 І. Тестування

1.  Тестування містить 20 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань, що містить  74 запитання.

2. Кожне тестове завдання передбачає чотири варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.

3.  Тестування проходить письмово не довше 20 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).

4. Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

5.  Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

  один бал надається за правильну відповідь;

  нуль балів – за неправильну відповідь.

6.     За тестування виставляються такі бали:

2 бали – 18-20 правильних відповідей;

1,5 бали 14-17 правильних відповідей;

1 бали – 10-13 правильних відповідей;

0,5 бали 5-9 правильних відповідей;

0 балів – 0-4 правильні відповіді

 

ІІ. Ситуаційні завдання.

 Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора загальноосвітнього навчального закладу.

 1. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 15 хвилин.

2. Кандидат обирає одне із запропонованих трьох варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

3. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання. 

4. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

 Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

 5. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та балів за вирішення ситуаційного завдання.

З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

 ІІІ. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 7 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

 Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання  балів,  виставлених  кожному кандидату за результатами  оцінювання перевірки знання законодавства, розв’язання ситуаційних завдань та  презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється таємним голосуванням членів комісії  бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями вирішальним у визначення переможця є голос голови конкурсної комісії.