Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону для продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності Воле-Баранецької сільської ради- будівлі складу, загальною площею 584,9 кв.м., розташованого за адресою:вул..Олеся 0.,59а,с.Малі Баранівці Самбірського району Львівської області.

1.Інформація про об’єкт приватизації:    :

КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі иЛ-АК-Р- 2019-07-10-000002-2

Адреса об’єкта: вул. О.Олеся,59а, с. Малі Баранівці, Самбірський район, Львівської області Найменування об’єкта: будівля складу, загальною площею 584,9 кв.м..                                                                                                                                            ^

Опис об’єкта: Обєкт нежитлової нерухомості Будівля складу- приміщення колишнього льонозаводу.

Територія навколо невпорядкована, але є можливість облаштувати.

Будівля знаходиться на околиці села, на відстані приблизно трьох кілометрів від основної дороги Самбір- Мостиська.

Загалом будівля не використовувалась приблизно 15 років і потребує капітального ремонту.

Будівля розташована на земельній ділянці площею 0,27 га з кадастровим номером 4624281600:01:002:0189.

Балансоутрнмувач: Комунальне підприємство Воле-Баранецької сільської ради «Сільський господар «ДГ» Адреса балансоутримувача: Львівська область, Симбірський район, с.Воля-Баранецька, вул. Цимбрили,26а

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 41128904           '

Електронна адреса: voliaS 1422@ukr.net

2.  Інформація про електронний аукціонГ;, та інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону без умов: 14 серпня 2019 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ETC для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня №432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ETC для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ETC для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 300000 (триста тисяч гривень) без ПДВ) Розмір гарантійного внеску:30000( тридцять тисяч гривень) без ПДВ

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни:150000 ( сто п’ятдесять тисяч гривень).

Розмір гарантійного внеску: 15000(пятнадцять тисяч гривень) без ПДВ

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 150000 (сто п’ятдесять тисяч гривень)..

Розмір гарантійного внеску: 15000(пятнадцять тисяч гривень) без ПДВ Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн з ПДВ.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

20 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами 3000 (три тисячі гривень).

( 1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1500 ( одна тисяча п’ятсот гривень). ( 1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить З кроки.

3.  Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (03236) 41-195, 41-185) з 8“ до 17 “у робочі дні.

Адреса балансоутримувача: Львівська область, Самбірський район, с.Воля-Баранецька, вул. Цимбрили,26а

Електронна адреса: volia81422@ukr.net

4.  Організатор аукціону: Воле-Баранецька сільська рада Самбірського району Львівської області (код за ЄДРПОУ 04369883 ).

Адреса: Львівська область, Самбірський район, с.Воля-Баранецька, вул. Цимбрили,26а Контактний тел. (03236) 41-195, 41-185) з 8®° до 17°® у робочі дні.

Сільський голова Г.Чухрай

5.  Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Пок\тщі - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець е.іектронного аукціону:

підпис>е протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого НИ.М подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом ЗО календарних днів з дня, наступного за днем фор.мування протоколу про результати електронного аукціону.

Пок-утіець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р рахунок №31517905013791, одержувач: ГУДКУ у Львівській області,МФО 899998, Код ЄДРПОУ одержувача коштів 37893577 ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом ЗО днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом ЗО днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у роз.мірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі- продажу протягом насту пних ЗО днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок №31517905013791, одержувач: ГУДКУ у Львівській області,МФО 899998, Код ЄДРПОУ одержувача коштів 37893577 суми реєстраційних внесків, сплачені учасниками аукціону протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок №31517905013791, одержувач: ГУДКУ у Львівській області,МФО 899998, Код ЄДРПОУ одержувача коштів 37893577 суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

6.     Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1)    для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2)     для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3)     для потенційних покупців - юридичних осіб:

-     витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

-     документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

-     інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

-     остання річна або квартальна фінансова звітність;

4)     документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених РАТР до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

5)     письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Рішення виконавчого комітету Воле-Баранецької сільської ради «Про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону об’єкта малої приватизації від 18.07.2019 р.№27.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/